Doris

grekisk mytologi är Doris en vacker, grönhårig havsnymf, en av okeaniderna. Dotter till Okeanos och Tethys, maka till Nereus, moder till femtio döttrar, de så kallade nereiderna.

Källa: Wikipedia,