Nereus

Nereus var en havsgud i grekisk mytologi. Han var son till Pontos (Havet) och Gaia (Jorden), gift med Doris och far till en lång rad havsnymfer som efter honom kallades för nereiderna; till dem hörde AmfitriteGalatea och Thetis.

Nereus beskrivs som ärevördig och i stånd till att uttala profetior.

Källa: Wikipedia