DFPO

Ifølge vedtægterne for Danske Fiskeres Producent Organisation (DFPO) er PO’ens formål:

Danske Fiskeres Producent Organisations formål er at varetage og fremme samarbejdet mellem danske fiskere i deres bestræbelser for opnåelse af de bedst mulige vilkår for afsætning af deres fangster.

Organisationen udnytter i den forbindelse de muligheder, som det danske medlemskab af Den Europæiske Union (EU) indebærer for prisstabilisering og rationalisering samt forbedring af førstehåndsomsætningen af fisk.

Organisationen forestår administrationen af disse opgaver i det omfang, EU’s markedsordning for fiskerivarer m.v. giver mulighed herfor, samt foretager støtteopkøb, regulerer priser, tilpasser de udbudte mængder til markedets krav, gennemfører fiskeriplaner, koncentrerer udbuddet af fisk og søger at forbedre kvaliteten af de tilførte fiskerivarer.