SFPO

Sveriges Fiskares Producent Organisation (SFPO) är en förening som hör starkt samman med Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR). PÅ sin hemsida uttrycker SFPO syftet med organisationen så här:

Bakgrund och syfte

För att stabilisera marknaden för fisk och för att ge fiskarna, producenterna, ett skyddsnät vid akuta marknadsstörningar har EU ett system med återtagspriser för de viktigaste fiskarterna.
Detta förutsätter att fiskarna själva bildar producentorganisationer som, inom de ramar som EU fastställer, administrerar detta system.