Sidhuvudsbild från Rörö

Bilden i denna bloggs sidhuvud föreställer hamnen på Rörö. Den är tagen på annandag jul så alla fiskebåtar som får plats, dvs kommer in i hamnen, är där förutom GG 77 Falken som aldrig burkar ligga på Rörö även om den formellt har Rörö som hemmahamn. Jag har stått i närheten av det gamla ismagasinet invid första stranden i den nuvarande gästhamnen när jag tagit bilden.

Vid den lilla bryggan i förgrunden ligger GG 12 Senita, GG 215 Viken, GG 732 Viken och GG 292 Martina.

Vid den stora bryggan bakom ligger från vänster GG 164 Tuna Clipper, GG 840 Svanen, GG 39 Rossö, GG 32 Tristan och GG 764 Astrid.

Bakom GG 292 Martina ligger GG 70 Marie invid de stora sjöbodarna som tillhör Astrid Fiske AB. Men Mari syns inte. Däremot syns räddningskryssaren som ligger nära.

Utöver dessa båtar äger Röröfiskare också ett antal stora båtar med dansk flagg, S 264 Astrid, E 532 Rockall och S 144 Themis samt en rad mindre båtar som ligger på andra ställen på Rörö.