Ägir

Havsguden Ägir bor i ett guldskimrande palats dit även asarna kommer för att slå an en fest. Ägir har inte samma höga status – eller om man så vill, rang – som asarna, men kopplingen mellan havet och förgyllda salar gör att nutida forskare tror att han förknippas med skatter som gått förlorade i skeppsbrott. Ägir är gift med Ran, och tillsammans har de nio döttrar som alla bär namn efter olika slags vattenvågor. Dessa räknas upp på två ställen i ”Skáldskaparmál” i Snorres Edda:

  1. Himingläva (Himinglæva), som betyder ’den himmelsklara’
  2. Dufa (Dúfa), som kan betyda ’duva’, men även är ett slags våg
  3. Blodughadda (Blóðughadda), som betyder ’den med blodigt hår’
  4. Hefring
  5. Unn (Unnr)
  6. Hrönn
  7. Bylgja, som på isländska betyder ’bölja’
  8. Båra (Bára), som bland annat kan vara en tsunami, eller dröfn, som betyder ’vågtopp’
  9. Kolga (Kólga)

Ägir spekuleras vara densamme som Gymer (Gýmir), vilket dock tillbakavisas av andra källor. Enligt Snorre Sturlasson ska han bo på Læsø och han kallas därför Lä (Hlé).

Källa: Wikipedia,