Thalassa

Thalassa (grek. Θαλασσα) var ett havsväsen i grekisk mytologi och var ett av universums tidiga varelser. Hon var dotter till Aither (Luften) ochHemera (Dagen).

Likt de flesta tidigare andeväsena var hon inte en personifiering av havet, utan var havet självt. Hennes far var det första av de fyra elementen, luften, och hon själv utgjorde vattenelementet.

Källa: Wikipedia