Rörö

Rörö är en ö i Öckerö kommun. Rörö är den nordligaste bebodda ön i denna kommun. I söder ligger Hyppeln och i sydost Knippla.

Bebyggelsen ligger på Rörös ostsida och rymmer en skyddad fiskehamn. Hamnen är sommartid välbesökt av fritidsseglare. Där finns också en välförsedd matvarubutik samt en station för diesel och bensin. Allt ägt och drivet av ett kooperativ,. Rörö Strandkassa. Den kooperativa föreningen driver även öns stora och välbesökta gästhamn.  På sommaren finns även ett kafé, en bokbod och en fiskaffär. Sedan sommaren 2007 har hembygdsföreningen en bod uppställd i parken.

Rörö hamn

Rörö hamn

Hamnen utgörs av en vik i sydost av själva Rörö, Hågonshamn, samt en pir från Rörö ut till Inre Hamnholmen. Inne i hamnen ligger några skär, eller ”bôar” som kallas för ”Råttorna”, dessa är förbundna med såväl piren som inre hamnen med bryggor främst avsedda för gästande fritidsbåtar. Kajen i norr är endast avsedd för fiskefartyg, och andra yrkesfartyg. Fler mindre hamnar finns längs öns östsida, av dessa är Apelviken störst och mest skyddad.

Ett mindre vägnät går runt ön, numera har alla vägarna namn, men så sent som på 1970-talet användes inte vägnamnen utan enbart husnummer, då husen blivit numrerade i den ordning de byggts.

I äldre tider fanns det lotsar på Rörö, sedermera småbönder och fiskare, liksom arbetare inom sillnäringen. Mellan sillperioderna etablerades jordbruket på Rörö. Inte sällan kombinerades jordbruk och fiske. Man kombinerade även fiske med fraktseglation. Dagens bofastas huvudnäring är fiske. En i relation till invånarantalet stor fiskebåtsflotta har sin hemmahamn på Rörö. Därtill kommer mindre fiskebåtar för kustnära fiske som ägs av pensionärer och deltidsfiskare, samt husbehovsfiskare.

I själva verket är Rörö sannolikt Sveriges näst största fiskeläge om utgångspunkten är hur stora kvoter och fiskebåtar som invånare på ön äger. Två familjer, Ryberg (Themis) och Johansson (Astrid) tillhör Danmarks så kallade kvotbaroner då de tillsammans med 7 andra danska fiskeriföretag kontrollerar större delen av de pelagiska fiskekvoterna i Danmark. Enskilt kontrollerar förmodligen Johanssons danska båt E 532 Rockall (1 461 ton) större kvoter i Nordsjön och Nordostatlanten än hela den svenska kvoten i området. Eventuellt gör också Ryberg S 144 Themis (711 ton) det. Familjen Johansson äger också danska L 525 Thingholt (630 ton) och en av Sveriges största fiskebåtar, GG 764 Astrid (705 ton).

Andra fiskebåtar på Rörö är GG 840 Svanen (152 ton), GG 39 Rossö (151 ton), GG 32 Tristan (55 ton),  GG 732 Viken (13 ton) GG 70 Marie, GG 292 Martina, GG 12 Senita, GG 228 Rymo osv (en del av de nämnda mindre båtarna kan vara sålda eller avvecklade, internetsidor där jag hämtar information uppdateras ibland dåligt). I motsats till grannöarna är alltså Rörö i högsta grad ett levande fiskeläge än idag. Familjen Johansson har dock sålt GG 64 Astrid Marie (599 ton).

2010 fanns det 20 fiskebåtar som hade hemmahamn på Rörö, vilket motsvarade 1,4% av av antalet svenska fiskebåtar och de hade ett totalt tonnage på 2 212 ton vilket motsvarade 5,6% av det totala fiskebåtstonnaget i Sverige. Rörö var då det tredje största fiskeläget i Sverige efter Fiskebäck och Träslövsläge utifrån tonnaget. Sen dess har två stora båtar försvunnit (Themis och Astrid Marie) och en halvstor tillkommit (Tristan). Vilket inneburit en kraftig tonnageminskning på cirka 1 000 ton. Men räknas de båtar som fiskare på Rörö äger i Danmark har tonnaget istället ökat med ungefär 1 800 ton.

På Rörö har också Svenska Sjöräddningssällskapet (SSRS)  en av kustens större sjöräddningsstationer.. Denna etablerades 1917. Den första båten var en patrullerande räddningskryssare som hette Wilhelm R. Lundgren. 1969 fick man en ny tung räddningskryssare, denna döptes till Ulla Rinman. Idag finns räddningskryssaren Astra stationerad på Rörö, räddningsbåten Märta CollinRIB-båten Catharina af Marstrand, rescuerunner Oskar Andersson, rescuerunner Sjömannasällskapet och miljösläpet ”Rörö”. SSRS personal bemannar även Öckerö räddningstjänsts brandvärn på ön. Detta brandvärn har ett kombinationsfordon, en Iveco skåpbil, som klarar diverse insatser.

Befolkningen på Rörö var som största kring 1960 då det bodde omkring 360 invånare på ön. Idag bor där 270, en betydligt mindre minskning än på grannöarna. Få boende på Rörö pendlar till arbete i Göteborg, något som är det vanliga på grannöarna Knippla och Hyppeln. I jämförelse med andra öar och orter med samma befolkning har Rörö ovanlig bra service. Det finns en skola, Svenska Kyrkans församlingshem, pingstkyrka, bibliotek, sporthall ( i anslutning till skolan och förskolan) och de kommersiella verksamheter som beskrivits ovan. Skolan och sporthallen ägs av öns idrottsförening, Rörö IF, som hyr ut den till Öckerö kommun.

Läs mer:

Några andra webbsajter om eller med anknytning till Rörö:

fadernfamiljenfisket
Kennel Maxfield
Öbarnas Kennel
Firewoods kennel
Rörö IF
Rörö Strandkassa
Sjöräddningen Rörö
Gästhamnsguiden Rörö
Västsverige.com, Rörö
Rörö Naturreservat