Överfiske i Nordatlanten

De så kallade kustländerna verkar fortfarande inte kunna nå en överenskommelse om fördelningen av makrill, kolmule (blåvitling) och NVG-sill (atlantoskandisk sill), ens efter flera förhandlingsrundor, rapporterar det färöiska mediet KvF. Kustländerna i detta fall är Färöarna, Grönland, Island, Storbritannien, Norge, Ryssland och EU. Resultatet är överfiske i Nordatlanten. Läs mer…

Felaktigheter och dumheter om fiske i tidningen ETC

Felaktigheter och dumheter om fiske. Vänsterfolk uttalar sig regelbundet om fiske. En gemensam nämnare för nästan alla från vänstern som uttalar sig om fiske är att de alltid har fel. Vilket sannolikt i de flesta fall beror på bristande kunskap. Nu påstår Annie Croona i ETC att 90% av all strömming försvunnit de senaste 40 åren vilket är en total lögn. Läs mer…

Länsstyrelsen föreslår att regeringen godkänner vindkraftsparken Mareld

Länsstyrelsen föreslår att regeringen godkänner Mareld Green Energys tillståndsansökan om en vindkraftspark utanför Bohuskusten. Regeringen gav för ett drygt år sedan Länsstyrelsen Västra Götaland i uppdrag att bereda Mareld Green Energy AB:s ansökan för vindkraftsparken Mareld. Läs mer…

Situationen för fiskbestånden i Nordostatlanten

Situationen för fiskbestånden i Nordostatlanten blir bara bättre och bättre. Mycket färre fiskbestånd är nu överfiskade jämfört med 2003. Ett bestånd fiskas hållbart när förhållandet mellan den faktiska fiskedödligheten (F) och fiskedödligheten på MSY-nivå (FMSY) är lägre än eller lika med ett. Läs mer…

Rovfiske finns inte i Europa

En person jag känner kommenterade miljöpartiets förhållandevis bra valresultat med att det var bra att Isabella Lövin kom in i EU-parlamentet igen. Detta för att hon då skulle kunna fortsätt sitt arbete mot rovfiske. Det är två problem med detta uttalande. Läs mer…

Valet i fiskelägesbygderna – stort tapp för KD

Valet i fiskelägesbygderna innebar en stor tillbakagång för KD. Sveriges fiskelägesbygder ligger uteslutande på västkusten. Det är Göteborgs skärgård, Öckerö, Tjörn, Sotenäs, Tanum och Strömstads kommuner med fiskelägen som exempelvis Fiskebäck, Vrångö, Donsö, Fotö, Hönö, Öckerö, Rörö, Björkö, Dyrön, Rönnäng, Kungshamn, Smögen, Grebbestad, Resö, Havstensund, Strömstad och Kosteröarna. Läs mer…

Varför återhämtar sig inte torsken i Östersjön?

Varför återhämtar sig inte torsken? Torskbeståndet i Östersjön har kollapsat. Först en gång på 1980-talet på grund av ett omfattande överfiske i en tid när det inte fanns några kvoter eller någon modern fiskeriförvaltning. Fisket stoppades. Beståndet återhämtade sig och fisket startade igen men nu med vetenskapligt satta kvoter. Läs mer…

Regeringen tänker döda det svenska fisket

I regeringens havsmiljöproposition föreslår regeringen exempelvis att bottentrålning ska förbjudas i alla skyddade havsområden och att trålfiskegränsen ska flyttas ut till 12 sjömil (territorialvattengränsen). Regeringen tänker döda det svenska fisket Läs mer…

ICES råd om fisket i Östersjön 2025

Den 31 maj publicerade det internationella havsforskningsrådet (ICES) sin vetenskapliga rådgivning för 2025 års fiskemöjligheter i Östersjön. Rådet rekommenderar ett fortsatt stopp för torskfiske i östra Östersjön. För sill/strömming är rådet från ICES att fisket kan öka i Egentliga Östersjön, medan skarpsillsfisket i hela Östersjön bör minska. Läs mer…

Isabella Lövins falskheter om sillfisket i Östersjön

I en debattartikel i Aftonbladet om Östersjön påstår Isabella Lövin att beslutet om kvoter för Östersjön leder till ökat fiske istället för minskat fiske. Hon lägger dessutom skulden på regeringen för detta. Bägge påståendena är felaktiga och tydliga exempel på Isabella Lövins falskheter. Läs mer…

Var är den svenska pelagiska fiskeflottan, maj 2024

Den svenska pelagiska fiskeflottan består av ett 100-tal båtar. De flesta är små och en del har utländsk flagg. De flesta stora pelagiska fiskebåtar befinner sig på fiske i Östersjön strax väster om Jylland. Läs mer…

Svenska landningar av sik och lax 2023

Lax och sik fiskas i insjöar och i Bottniska viken. Detta handlar bara om fisket i Bottenhavet och Bottenviken. Svenska landningar av sik och lax från Bottniska viken är små men av ekonomisk betydelse för fisket i Norrland. Läs mer…

Svenska landningar av sej, kolja, kummel och vitling 2023

Sej, kolja, kummel och vitling är torskfiskar som fiskas med bottentrål i Skagerak och Nordsjön. Det finns riktat fiske som i huvudsak är ett blandfiske men mycket fångas också som bifångst i räkfiske och en del som bifångst pelagiskt fiske. Läs mer…

Svenska landningar av torsk 2023

De båtar som landar mest torsk är båtar som fokuserar på fiskfiske. Svenska landningar av torsk domineras av två dedicerade fisktrålare. En del av de som landar mest fiskar också räka (ex. GG 73 Ingun, GG 411 Orion, LL 110 Klingerö)) och/eller kräfta (ex. LL 91 Kristina, GG 39 Rossö, LL 110 Klingerö, GG 32 Tristan och GG 840 Svanen). Läs mer…