Träslövsläge

Träslövsläge är en gammal fiskeplats i vad som idag är Varbergs kommun som genom hamnutbyggnader på 1900-talet blivit den största fiskehamnen i Halland.

Fiskeläget finns omnämnt första gången 1558-1559, då som Tøllen, då två fiskelag om totalt sju man fiskade därifrån. Fram till Träslövsläge fick en ordentlig hamn förankrades bådarna ute vid skären Rödskär och Svartskär. De första hamnbyggnationerna gjordes 1876-1880, då en hamnpir byggdes och hamndjup på 5-6 fot etablerades, denna fyllde bara delvis sitt syfte. En mer betydande hamnbyggnad gjordes 1913-1922. Därefter har hamnen vid flera tillfällen förbättrats och byggts om. En del av den tidiga bebyggelsen finns kvar längs den smala Storgatan.

Vid sidan av fiskehamnen finns en välutrustad småbåtshamn med bensinstation och restaurang. I Träslövsläge finns Träslövsläge kyrka och idrottsföreningen Träslövsläge IF. Huvuddelen av befolkningen på 2 600 invånare lever på annat än fiske. 1960 fanns 900 invånare.

2010 var Träslövsläge Sveriges näst största fiskeläge, såväl när det gällde antalet fiskebåtar (32 st, 2,2% av det totala antalet) som tonnage (2 327 ton, 5,9%). Exakt hur många båtar det finns idag är oklart, men ett antal lite större torsktrålare finns, VG 59 Lipton (308 ton), VG 24 Marie av Träslövsläge (146), VG 95 Stjärnvik (307 ton), VG 392 Strannefjord (119 ton) liksom en del andra båtar i samma storleksordning som exempelvis  VG 106 Theseus (139 ton), VG 40 Nordvåg (140 ton), VG 114 Ranskär (56 ton)  och VG 117 Kungsvik (62 ton). De fiskar alla, inklusive de först nämnda torsktrålarna även kräftor förutom torsk. De två större båtarna Marie och Stjärnvik har samma ägare. Minst en större båt har försvunnit från Träslövsläge, VG 562 Randi (324 ton).

Andra fiskebåtar som kan vara aktiva är VG 1 Falken, VG 2 Kontiki, VG 8 Anna, VG 13 Camilla, VG 29 Christina, VG 32 Talita, VG 55 Ingarö, VG 74 Siljan, VG 97 Tärnö, VG 100 Elve, och VG 350 Althea.  När det gäller de mindre båtarna finns det garnbåtar, båtar som fiskar med bur och trålare. Arter som fångas är kräftor samt plattfiskar och torskfiskar av olika slag.

Hur många mindre båtar som försvunnit är oklart, men antalsmässigt är nog Träslövsläge fortfarande Sveriges näst största fiskeläge med 20-25 båtar. Sannolikt också tonnagemässigt så länge enbart fiskebåtar i Sverige räknas. Räknas fiskebåtar i andra länder som ägas av svenska fiskare så hamnar nog Träslövsläge fyra tonnagemässigt efter Fiskebäck, Rörö och Fotö.