Fiskebäck

Fiskebäck är en stadsdel och primärområde i Göteborg, tillhörande stadsdelsnämndsområdet Västra Göteborg. Den gränsar till havet vid Göteborgs södra skärgård, och gränsar i norr till Hinsholmen/Långedrag, i nordost till Påvelund, och i söder till Bratthammar/Högen/Önnered. Stadsdelen har en areal på 561 hektar.

Bebyggelsen i Fiskebäck består idag nästan uteslutande av villor och radhus samt enstaka äldre byggnader. Från början fanns det två bebyggda områden: Södra Fiskebäck (Sörgån’) och Norra Fiskebäck (Nole Fiskebäck). Södra Fiskebäck kom senare att heta Lilla Fiskebäck. Troligen är bebyggelsen i norr (Stora Fiskebäck) äldst och Lilla Fiskebäcks tillblivelse ett tecken på utökad uppodling men även att fisket ökade i betydelse vid Fiskebäckens mynning. Ur detta uppstod i början av 1500-talet tre byar, från söder till norr; Lilla Fiskebäck, Fiskebäcks Mellangård och Stora Fiskebäck.

Fiskebäck

Fiskebäck på 1920-talet. Fiskelägena i Högen och Önnered i bakgrunden. Vykort från 1950-talet.

Fiskebäck är Sveriges största fiskeläge och fiskarfamiljerna är numera också i flera fall redare. I hamnen finns en isfabrik och en nätfabrik i falurött, som ritades på 1960-talet av arkitekten Voldemars Vasilis. Intill isfabriken finns ett café, som också har programverksamhet och ett fiskemuseum. Förutom Fiskebäck, som för sin del kan sägas ha bestått av två delar, norra (här fanns Fiskebäcks första fiskhamn, numera igenfylld) och södra (lilla Fiskebäck med båtar på redden och senare en fiskhamn i Krabbeskär). Den moderna fiskhamnen tillkom på 1950-talet genom att Krabbeskärs hamn byggdes om.

Det fanns förr också  två andra fiskelägen i denna del av nuvarande Göteborg. Önnered och Högen. Av Högen finns idag inga spår då det låg där det varit en soptipp och där havet fyllts ut. Önnered finns kvar än idag och har ett antal fiskebåtar, även om den enda stora båten med Önnered som hemmahamn (GG 206 Ahlma) normalt ligger i Fiskebäck.

Fiskebäcks hamn 2008

Fiskebäcks hamn 2008. Från vänster syns fören på Nordic och därefter från vänster till höger ligger Rön, Vingasand, Dyning, Bohuslän, Roxen, Danö, Nimber och längst till höger Ganthi. Bild: Lennart Ramsvik, Maritimbild.

Fiskebåtar från Fiskebäck (se också Högen och Önnered)

GG 484 Falken (I), 1911-1927, 1911 ? (eventuellt på Guldbrandsens varv)
GG 543 Baltic, 1913-1937, 1913 Strömstad
GG 598 Astrid, 1914-1945, 1914 Ängholmen
GG 624 Juno, 1915-1949, 1915 Allmag
GG 617 Ärlan (I), 1915-1939, 1915 Marstrand
GG 616 Trasten, 1915-1948, 1915 Marstrand
GG 629 Bare (I), 1915-1939, 1915 Marstrand
GG 620 Thule (I), 1915-1937, 1915 Marstrand
GG 633 Bröderna, 1915-1946, 1915 Marstrand
GG 677 Britta, 1916-1948, 1916 Marstrand
GG 675 Svea, 1916-1923, 1916 Ängholmen
GG 699 Siken, 1917-1938, 1917 Marstrand
GG 683 Alfhild (I), 1917-1933, 1917 Strömstad
GG 549 Magne (I)
GG 580 Guppan
GG 138 Ejdern
GG 826 Märta
GG 353 Lärkan

GG 77 Falken (II), 1927-1950, 1927 Landskrona

GG 151 Wolma (I) 1930-1946, 1930 Marstrand
GG 239 Altana (I), 1932-1948, 1932 Bergs
GG 290 Danafjord (I), 1933-1947, 1933 Petters
GG 683 Alfhild (II) 1933-1955, 1933 Bergs
GG 357 Magne (II), 1934-1952, 1934 Petters
GG 682 Maggie, 1934-1941, 1917 Ängholmen
GG 331 Eliana, 1934-1954, 1934 Bergs
GG 490 Vingaland (I), 1936-1949, 1936 Petters
GG 430 Bare (II), 1936-1956, 1936 Petters
GG 620 Thule (II), 1937-1966, 1937 Petters
GG 14 Tanja, 1937-1955, 1937 Skredsvik
GG 107 Voyland (I), 1938-1949, 1938 Skredsvik
GG 617 Klipparen (I), 1939-1954, 1939 Petters
GG 580 Lyon, 1939-1949, 1939 Petters
GG 266 Svea
GG 88 Evy

GG 543 Eranto, 1943-1957, 1943 Saltvik
GG 889 Trygger, 1945-1947, 1945 Skredsvik
GG 205 Ganthi (II), 1946-1958, 1946 Bergs Hälsö
GG 151 Wolma (II), 1946-1953, 1946 Öckerö
GG 270 Nordic (I), 1947-1950, 1933 Landskrona
GG 677 Ocean, 1948-1960, 1936 Bergs Hälsö
GG 490 Vingaland (II), 1948-1973, 1948 Hällevikstrand
GG 239 Altuna (I), 1948-1967, 1941 Landskrona
GG 460 Kungsö (I), 1948-1964, 1948 Marstrand
GG 584 Rossvik, 1948-60, 1942 Petters
GG 633 Dyning (I), 1948-61, 1948 Halmstad
GG 690 Vingasand (I), 1949-57, 1936 Petters (samma båt som GG 490 Vingaland(I))
GG 107 Woyland (II), 1949-68, 1949 Knippla
GG 896 Vågen
GG 88 Viken
GG 299 Svanen
GG 48 Venus
GG 75 Saga
GG 266 Vega

GG 733 Sunnanland (I), 1950-60, 1945 Hälleviksstrand
GG 538 Snar, 1950-52, 1913 Lysekil
GG 418 Lister, 1950-57, 1948 Petters
GG 77 Falken (III), 1950-61, 1950 Petters
GG 150 Trasten (II), 1952-55, 1943 Bergs
GG 151 Wolma (III), 1953-64, 1952 Landskrona
GG 617 Fortuna (I), 1954-63, 1950 Råå
GG 120 Saltö (I), 1955-64, 1955 Landskrona
GG 683 Rön (I), 1955-62, 1955, Petters
GG 430 Tirana (I), 1956-62, 1941 Landskrona
GG 537 Glittvåg (I), 1956-62, 1950 Skredsvik
GG 690 Vingasand (II), 1957-73, 1949 Hälleviksstrand
GG 205 Ganthi (III), 1958-66, 1958 Bergs
GG 754 Valö (I), 1958-59, 1949 Skredsvik
GG 312 Särö (I), 1959-60, 1939 Skredsvik

GG 277 Rivö (I), 1960-64, 1955 Bergs
GG 677 Saltskär, 1960-71, 1960 Ekenäs
GG 733 Sunnanland (II), 1960-71, 1958 Hälleviksstrand
GG 312 Särö (II), 1960-71, 1957 Landskrona
GG 754 Valö (II), 1960-71, 1960 Lista Norge
GG 275 Ekfors (I), 1961-62, 1950 Landskrona
GG 318 Dyning (II), 1961-78, 1961 Djupvik
GG 275 Ekfors (II), 1962-1985, 1960 Kungsviken
GG 430 Tirana (II), 1962-1968, 1962 Flekkefjord Norge
GG 683 Rön (II), 1962-78, 1962 Skredsvik
GG 537 Glittvåg (II), 1962-68, 1962 Bolsønes Norge (formellt med Göteborg som hemmahamn)
GG 204 Tor-ön (I), 1962-66, 1962 Brandenburg DDR (formellt med Göteborg som hemmahamn)
GG 617 Fortuna (II), 1963-76, 1963 Bergs
GG 416 Kungsö (II) 1963-78, 1963 Landskrona
GG 277 Rivö (II), 1964-77, 1964 Marstrand
GG 151 Wolma (IV), 1964-97, 1964 Marstrand
GG 633 Dyning (III), 1964-65, 1948 Halmstad (samma båt som GG 633 Dyning (I)
GG 196 Wasaren, 1965-2012, 1965 Flekkefjord
GG 505 Polar (I), 1966-74, 1964 Rosslau DDR
GG 204 Tor-ön (II), 1966-77, 1966 Rosslau DDR
GG 205 Ganthi (III), 1966-76, 1966 Rosslau DDR
GG 239 Altuna (II), 1967-80, 1955 Karlsborg
GG 221 Läckö, 1967-96, 1956 Landskrona
GG 430 Tirana (III), 1967-84, 1967 Rosslau DDR
GG 318 Dyning (IV), 1969-74, 1962 Borhaug
GG 57 Tärnskär
GG 56 Eva
GG 77 Ann-Britt
GG 88 Viking
GG 208
GG 211 Snäckan

GG 314 Ärlan (II), 1970-73, 1930 Hälleviksstrand
GG 733 Sunnanland (III), 1971-73, 1961 Ekenäs
GG 90 Nordvåg, 1971-75, 1938 Marstrand
GG 754 Valö (III), 1971-90, 1960 Marstrand
GG 677 Saltskär, 1971-77, 1961 Seijmonsbergen Amsterdam
GG 236 Glittvåg (III), 1972-79, 1958 Skredsvik
GG 376 Danö (I), 1973-75, 1966 Marstrand
GG 490 Vingaland (III), 1973-79, 1961 Hälleviksstrand
GG 690 Vingasand (III), 1973-78, 1965 Hälleviksstrand
GG 312 Ärlan I (III), 1973-88, 1940 Landskrona
GG 314 Känsö (I), 1973-76, 1930 Hälleviksstrand
GG 773 Sunnanland (III), 1974-77, 1961 Seijmonsbergen Amsterdam
GG 318 Dyning (V), 1974-79, 1961 Djupvik (samma båt som GG 318 Dyning (II))
GG 505 Polar (II), 1974-82, 1968 Rosslau DDR
GG 344 Vapnö, 1975-76, 1942 Djupvik
GG 376 Danö (II), 1976-85,
GG 314 Känsö (II), 1976-91, 1962 Bergs
GG 1205 Ganthi (IV), 1976-82, 1966 Rosslau DDR (samma båt som GG 205 Ganthi (III))
GG 205 Ganthi (V), 1977-87, 1975/77 Falkenberg/Köpenhamn
GG 204 Tor-ön (III), 1977-2000, 1975/77 Falkenberg/Köpenhamn
GG 158 Sunnanland (IV), 1977-97, 1967 Rosslau DDR
GG 277 Rivö (III), 1977-96, 1967 Kalmar
GG 677 Saltskär (III), 1977-88, 1967 Rosslau DDR
GG 1019 Ally, 1977-81, 1916 Lysekil
GG 202 Nimber (I), 1978-87, 1966 Rosslau DDR (samma båt som GG 204 Tor-ön (II))
GG 683 Rön (III), 1978-2012, 1968 Rosslau DDR
GG 690 Vingasand (IV), 1978-79, 1967 Rosslau DDR
GG 177 Iris, 1979-82, 1927 Landskrona
GG 318 Dyning (VI), 1979-, 1965 Marstrand
GG 690 Vingasand (V), 1979-, 1967 Kalmar
GG 912 Sunnanö (I), 1979-83, 1961 Langö Danmark
GG 921 Bohuslän, 1979-2009, 1974 Karlstad/Hälsö

GG 236 Glittvåg (IV), 1980-89, 1970 Rosslau DDR
GG 1205 Ginneton (I), 1982-85, 1966 Rosslau DDR (samma båt som GG 205 Ganthi (III))
GG 177 Inger-Helene, 1982-84, 1943 Bergs
GG 505 Polar (III), 1982-90, 1974 Karlstad/Hälsö
GG 912 Sunnanö (II), 1983-94, 1965 Rosslau DDR
GG 800 Clippfjord (I), 1984-90, 1946 Marstrand
GG 262 Tor-Borg, 1985-86, 1947 Bergs
GG 813 Fågeln, 1985-87, 1932 Djupvik
GG 206 Danö (III), 1985-2011, 1985 Kalmar
GG 430 Tirana (IV), 1985-93, 1985 Kalmar
GG 308 Vinterö (I), 1985-92, 1960 Mönickendam Nederländerna
GG 648 Lyngskär, 1986-88, 1958 Landskrona
GG 800 Clipper, 1986-90, 1946 Marstrand (samma båt som GG 800 Clippfjord)
GG 557 Rönö, 1987-98, 1987 Träslövsläge
GG 202 Nimber (II), 1987-2008, 1975 Falkenberg/Köpenhamn (samma båt som GG 205 Ganthi (V))
GG 203 Ginneton (II), 1987-98, 1987 Hvide Sande Danmark
GG 205 Ganthi (VI), 1987-98, 1987 Hvide Sande Danmark
GG 15 Altana (II), 1988-89, 1925 Landskrona
GG 312 Särö (III), 1988-93, 1988 Åmål/Karlstad
GG 236 Glittvåg (V), 1989-, 1975 Vaagland Norge
GG 359 Sunnanskär, 1989-97, 1968 Rosslau DDR
GG 1204 Torland, 1989-2000, 1989 Hvide Sande Danmark
GG 876 Drott I,
GG 1079 Madeleine,
GG 1206 Danö (IV),
GG 823 Kuling
GG 31 Örnen
GG 54 Stella
GG 56 Lövö
GG 89 Tornö
GG 156 Sjövik
GG 166 Pysen
GG 208 Anna-Karin
GG 211 Anna
GG 266 Vega
GG 368 Tossan
GG 312 Särö (III)
GG 465 Inger
GG 470 Vipan
GG 543 Brill
GG 554 Jils
GG 588 Mira
GG 589 Elin
GG 590 Eagle
GG 617 Karin
GG 657 Maria
GG 684 Bonö
GG 699 Siken
GG 716 Bitte
GG 788 Erna
GG 852 Trasten
GG 858 Daga
GG 996 Evelyne
GG 1014 Elisabeth
GG 1067 Mimanda
GG 1068 Athena
GG 1128 Maria
GG 1239 Tina
GG 1431 Rossö

GG 505 Polar (IV), 1990-2013, 1990 Hvide Sande
GG 754 Valö (IV), 1990-92, 1987 Landskrona/Skillinge
GG 464 Ganler, 1991-95, 1960 Nya AB Göteborgs varv
GG 44 Runavik, 1991-, 1976 Szczecin Polen
GG 312 Särö (IV), 1993-96, 1961 Borhaug Norge
GG 430 Rödskär (I), 1993-97, 1992 Polen
GG 912 Sunnanö (III), 1994-98, 1981 Karlskrona
GG 312 Vestö, 1996-2005, 1987
GG 315 Mode, 1996-2000, 1991 Danmark
GG 158 Sunnanland (V), 1997-2010, 1981 Killybegs Irland
GG 430 Rödskär (II), 1997-??, 1991 Öckerö
GG 490 Vingaland (IV), 1997-99, 1992 Polen
GG 101 Genesis, 1998-2003, 1960 Risör Norge
GG 203 Ginneton, (III) 1998-, 1998 Gdansk/Ölensvåg Norge
GG 205 Ganthi (VII), 1998-2006, 1998 Gdansk/Ölensvåg Norge
GG 912 Sunnanö (IV), 1998-2008, 1973 Hessle Storbritannien

GG 1 Grimskär (I), 2000-06, 1989 Sandøy Norge eller Arvika (olika källor)
GG 77 Falken (IV), 2000-12, 1987 Landskrona/Strandby
GG 109 Ninette, 2000-2008, 1959 Skagen
GG 204 Tor-ön, 2000-, 2000 Flekkefjord Norge
GG 207 Torland, 2000-, 2000 Flekkefjord Norge
GG 89 Nidingen, 2003-07, 1986 Nederländerna
GG 208 Spero (I), 1005-06, 1962 Löfallstrand Norge
GG 205 Ganthi (VIII), 2006-10, 1980 Fiskarstrand Norge
GG 210 Vera C, 2006-, 1991 Öckerö
GG 309 Aldo (II), 2006-08, 1974 Kvina/Flekkefjord Norge
GG 78 Silverland, 2006-, 1950 Karlshamn
GG 150 Älvsborg, 2006-, 1981 Karlstad/Grenå
GG 1 Grimskär (II) 2007-08, 1984 Guernsey
GG 151 Spero (II), 2007-), 1988 Kallhäll
GG 202 Nimber (III), 2008, 1984 Karlstad
GG 202 Nimber (IV), 2008-11, 1987 (samma båt som GG 207 Ginneton (II))
Sunbeam, 2008-2009, 1975 Flekkefjord Norge
GG 1 Grimskär (III), 2008-10, 1988 Kallhäll/Öckerö
GG 208 Ganthi (IX), 2008-, 1987 Träslövsläge (samma båt som GG 557 Rönö)
GG 1912 Sunnanö (V), 2008-10, 1973 Hessle Storbr. (samma båt som GG 912 Sunnanö (IV))
GG 921 Bohuslän, 2009-10, 1947 Bergs eller Petters
GG 352 Veronica, 2010-2014, 2003 Hvide Sande Danmark
GG 912 Sunnanö (VI), 2008-11, 1986 Marstal Danmark
GG 1 Grimskär (IV), 2010-14?,
GG 48 Sunnanland (V), 2011, 1961 Brandenburg DDR
GG 50 Runafjord, 2011-2015, 1974 Esbjerg Danmark
GG 411 Trionette, 2011, 1962 Løfallstrand Norge
GG 663 Crona, 2012, 1968 Rosslau (samma båt som GG 683 Rön (III))
GG 683 Rön, 2012-, 1977 Szczecin Polen
GG 158 Sunnanland, 2012-, 2000 Mandal Norge
GG 1 Grimskär (V), 2014-
GG 505 Polar (V), 2014- , 2000 Fitjar Norge
GG 8 Helena
GG 14 Vestö
GG 315 Melodi
GG 430 Rödskär (III)
GG 650 Justina
GG 1204 Danö (V)

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.