Var är den svenska pelagiska fiskeflottan, december 2023

När det gäller de stora pelagiska fiskebåtarna befinner sig några i Bottenhavet och nån enstaka i Östersjön. Flera svenskflaggade ligger dock still. Flera av de danskflaggade befinner sig i Nordsjön utanför den nederländska kusten. Läs mer…

Hur mycket av den svenskfångade fisken går till konsumtion?

Svenskt yrkesfiske i havet delas upp i pelagiskt och demersalt fiske där det pelagiska dominerar i volym både för livsmedel och foder. Under 2021 fångades totalt fångades 153 000 ton fisk och skaldjur i levande vikt i det svenska havsbaserade yrkesfisket. Läs mer…

Att fiska bort övergödning – BalticWaters2030 vilseleder

Att fiska bort övergödning är en beprövad metod i insjöar. Sådant fiske kallas reduktionsfiske och det innebär att sjöarna töms på fisk som finns längre ner i födokedjan som exempelvis braxen, mört, björkna med mera. Det är en metod som visat sig fungera bra. Läs mer…

Vad är kustnära småskaligt fiske

Vad som kan definieras som kustnära småsklaigt fiske i Sverige är mycket oklart. Men låt oss säga att det handlar om fiske nära kusten och fiske med passiva redskap. Det kan ske på de särskilda kustkvoterna,  med överförbara fiskemöjligheter eller överförbara fiskerättigheter. Läs mer…

Hysteriskt okunnigt om fiske i Expressen

En kollektiv ledare i Expressen är den senaste av alla okunniga och lögnaktiga artiklar om fiske som producerats av svensk media. Det är riktigt att det finns dåligt med sill/strömming vid Norrlandskusten på våren. Det är inte första gången det varit dåligt med strömming vid kusten under våren. Läs mer…

Sossar med orealistiska och felaktiga uppfattningar

I Gefle Dagblad har två socialdemokrater, Anna-Caren Sätherberg och Tomas Kronståhl, skrivit om fiske. Som vanligt när okunniga politiker författar något om saken förekommer det en mängd felaktiga och märkliga påståenden. Läs mer…

Sågverksägarna från Skåne fortsätter med sina dumheter

Sågverksägarna Ravanis från Skåne har på nåt sätt utsett sig själva till experter på fiske. Men de ståndpunkter och åsikter de sprider är i allmänhet helt väsensskilda från verkligheten och sanningen. Nu har de skrivit en debattartikel i SVD där de vidhåller att trålförbudet i Öresund Läs mer…

Finsk miljörörelse gör rimligare bedömningar än den svenska

Där svenska miljörörelser alltid i först hand skyller på fisket och dessutom regelmässigt sprider lögner om forskningen och forskarnas rekommendationer så agerar de finska miljörörelserna mycket rimligare och mer i linje med den faktiska verkligheten. Läs mer…

Finns det mindre sill och därför mindre lax?

En så kallad laxfiskeexpert från SLU hävdar att det blivit färre laxar i Östersjön på grund av att det är brist på sill (strömming). Problemet är ju bara det att det inte finns några som helst belägg för att det finns mindre sill (strömming) i Östersjön. Sen mitten 1993 har det funnits lika mycket sill hela tiden. Beståndet har inte minskat. I Bottenhavet har beståndet av sill däremot minskat under samma period. Läs mer…

Svartmunnad smörbult, abborre, gädda, spigg och torsk

Den invasiva svartmunnade smörbulten har gjort sig hemmastadd i många av Östersjöns kustområden. Nu kommer en doktorsavhandling från SLU om denna nykomlings levnadssätt och samspel med inhemska fiskarter. Den visar bland annat att flera rovfiskars födoval förändras när det finns gott om svartmunnad smörbult. Läs mer…

Sportfiskarnas svårigheter att hålla sig till sanningen

Sportfiskarna som organisation, många sportfiskejournalister och en del enskilda sportfiskare har emellanåt uppenbara svårigheter att hålla sig till fakta och sanning. Ett typexempel är på en journalist och sportfiskare som har problem på detta område Läs mer…

Var är den svenska pelagiska fiskeflottan, november 2023

En stor del av de stora pelagiska fiskebåtarna ligger för närvarande i hamn. Några kanske landar och en del ligger nog still för närvarande och väntar på att förhållanden i Östersjön ska bli gynnsamma för att de ska kunna bedriva Läs mer…

Kan enskilda sillbestånd utrotas i ett enda tråldrag?

Det är vad SVT menar i en nyhet med anledning av de beslutade sillkvoterna i Östersjön. Det försöker i sammanhanget förlita sig på uttalanden av forskarna Berit Johannesson och Henrik Sevdäng. I sak är det rätt då Östersjöns sillpopulation består ev en mängd olika lokala bestånd. Läs mer…

Supermiljöbloggen och en idiotisk artikel

Jan Lindsten har skrivit en artikel på Supermiljöbloggen som är så full med felaktigheter att jag knappt orkar gå igenom dem. Han kallar ministerrådets beslut för idiotiskt och sen öser han på med felaktigheterna. Det enda idiotiska i sammanhanget är faktiskt Lindstens egen artikel. Läs mer…

Invasiv fisk dominerar på vissa platser i Gävlebukten

Den invasiva fisken svartmunnad smörbult fortsätter att sprida sig och ser nu ut att vara en av de dominerande fiskarterna på vissa platser i Gävlebukten. Det visar prover som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort med så kallad miljö-DNA som kan användas för att analysera biologisk mångfald i olika typer av ekosystem. Läs mer…

Nils Höglund från CCB snackar skit om sillen i Östersjön

I tidningen ETC breder Nils Höglund från organisationen Coalition Clean Baltic ut sig genom att framför en rad lögner. Bland annat hävdar han att de av ministerrådet beslutade kvoterna för 2014 är i strid med ICES rådgivning. Det är en komplett lögn. Läs mer…

Kvoter för Östersjön 2024

Ministerrådet har beslutat om nya kvoter för Östersjön inför 2024. För sill har de bestämt en minskning av kvoten med 43% jämfört med i år i centrala Östersjön vilket ger 40 368 ton och en minskning med 33% i Bottenhavet vilket innebär att 55 000 ton får fiskas Läs mer…

Kustfisket vill inte alls ha sillfiskestopp

Kustfisket vill ha sillfiskestopp utropar Stockholms Universitet i ett pressmeddelande och en nyhet. De hämtar påståendet från vad två personer vid namn Dennis Bergman och Anders Bergman säger. De två har visserligen yrkesfiskelicens men de är i första hand restaurangägare och behöver inte inkomsterna från fisket. Läs mer…