Poseidon

Poseidon var en havs- och flodgud i Grekisk mytologi. Han var även jordbävningarnas och hästarnas gud. Hans kännetecken är treudden, hästen och fisken.

Poseidon var son till Kronos och Rhea, storebror till himmelsguden Zeus och lillebror till dödsguden Hades, samt make till Amfitrite. Med Amfitrite hade han sonen Triton. Han delade herraväldet över världen med sina syskon. Liksom sin yngre bror Zeus hade han ofta erotiska eskapader utanför äktenskapet. (Se Demeter.) I romersk mytologi motsvarades han avNeptunus.

När Poseidon, Zeus och Hades skulle dra lott om vem som härskade var, lurade Poseidon och Zeus Hades till att bli dödens gud, härskare över dödsriket, medan Poseidon blev havets härskare och Zeus blev himlens härskare.

Källa: Wikipedia