DPPO

Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) repræsenterer Danmarks største pelagiske fiskefartøjer.

Med et langsigtet fokus på bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne, fødevarekvalitet og rentabilitet arbejder Danmarks Pelagiske Producentorganisation for at sikre de bedst mulige vilkår for medlemmerne nu og i fremtiden.

DPPO er repræsenteret i en række udvalg under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri:

–          Det Rådgivende EU-Udvalg (§5)
–          Erhvervsfiskeriudvalget (§6)
–          Fiskeriudviklingsudvalget

I dansk fiskeri er DPPO bl.a. repræsenteret i:

–          Danmarks Fiskeriforenings hovedbestyrelse (observatør)
–          Udvalget for Industri- og Pelagisk fiskeri
–          Fiskebranchen
–          Fiskeafgiftsfonden

I internationalt regi er DPPO repræsenteret i:

–          Det Rådgivende Råd for Pelagiske fiskerier (Pelagic RAC)
–          Det Rådgivende Råd for Højsøfiskerier (Long Distance RAC)
–          European Association of Producers Organisations (EAPO)
–          Northern Pelagic Working Group (NPWG)
–          Mackerel Industry Northern Sustainability Alliance (MINSA)
–          Association of Sustainable Fisheries

DPPO samarbejder med danske og internationale forskningsinstitutioner og er aktiv partner i en række internationale forskningsprojekter:

–          MYFISH  (Maximizing yield of fisheries while balancing ecosystem, economic and social concerns)

–          GAP (Connecting Science, Society and Policy)

Medlemmer

Medlemmerne i DPPO skal opfylde tre kriterier:

1) Fartøjet skal have en længde på mindst 40 meter
2) Fartøjet skal være udstyret med RSW tanke (Refrigerated Sea-Water)
3) 40% af fartøjets bruttoomsætning skal komme fra silde- og makrelfiskeri 

Fiskerier

Medlemmerne driver målrettet og bæredygtigt not-og trawlfiskeri efter en række arter i Nordsøen og Nord-Øst Atlanten:

–          Nordsøsild (MSC certificeret i 2009)
–          Atlantoskankdisk sild (MSC certificeret i 2009)
–          Makrel (MSC certificeret i 2009)
–          Hestemakrel
–          Blåhvilling
–          Lodde
–          Brisling
–          Sperling
–          Tobis
–          Havgalt

Baggrund

Notfiskeri startede i Hirtshals i 70’erne.

Efter kollapset i sildefiskeriet i Nordsøen i 1978 dannede ejerne af notbåde i Danmark 1980 en forening (Foreningen for Notbåde i Danmark).

I 1983 blev Den Fælles Fiskeripolitik i EU vedtaget. Det medførte store ændringer i fiskerireguleringen, bl.a. kom indførelsen af kvoter samt begrænsninger i flådens kapacitet.

I november 1984 blev Notfiskernes Producentorganisation stiftet, da man ønskede en platform for at søge politisk indflydelse og skabe de bedst mulige vilkår for medlemmerne.

I 2001 blev organisationens vedtægter ændret, så også fartøjer til trawlfiskeri kunne optages som medlemmer. Siden har organisationens navn været Danmarks Pelagiske Producentorganisation.

Nuläge

Idag har DPPO 8 medlemsfartyg, S 349 Gitte Henning, HG 62 Beinur, HG 264 Ruth, HG 265 Asbjørn, HG 333 Isafold, L 303 Ariadne, E 349 Cattleya och E 532 Rockall. Dessa båtar har dominerar de pelagiska danska fisket tillsammans med S 144 Themis. Den sistnämnda båten kan eventuellt inte vara medlem då fiske av tobis, brisling (skarpsill) och sperling (vitlinglyra), dvs industrifisk, sannolikt dominerar fångsterna. Eller så vill de inte vara med.