Dagens fiskebåtar på Rörö

Idag finns det 5 större fiskebåtar som har Rörö som hemmahamn och ytterligare tre större fiskebåtar som ägs av företag på Rörö. De sistnämnda är 3 stora danskflaggade fiskebåtar. S 264 Astrid, E 532 Rockall och S 144 Themis. Rockall har hemmahamn i Esbjerg och har i huvudsak dansk besättning, de andra två har hemmahamn i Skagen och i huvudsak svenska besättningar. De fiskar på danska kvoter och med dansk fiskerättigheter. Ingen av de tre kan komma in i Rörö hamn.

I storleksordning följer därefter GG 764 Astrid, GG 840 Svanen, GG 39 Rossö, GG 77 Falken och GG 32 Tristan. Det är de 5 större fiskebåtar som har Rörö som hemmahamn. Av dessa ligger Falken aldrig i Rörö hamn och bemannas därför sannolikt av folk från annat håll än Rörö.

De två Astridbåtarna samt Rockall och Falken ägs av Astrid Fiske, Sveriges i särklass största fiskeriföretag. Themis ägs av Themis Fiskeri, Svanen av Svanen Fiskeri AB och Rossö av Fiskebåten Rossö HB. Tristan ägs av Svanen och Rossö enligt de senaste uppgifter jag har, men ägandet kan ha ändrats.

S 264 Astrid

S 264 Astrid. Bild: Bandholm Skibsbilleder

S 264 Astrid på 2 352 bruttoton och en längd på 69,95 meter kan sägas vara den svenska fiskflottan drottning, i alla fall den svenska fiskeflottans drottning. Utrustad med en motor på 2 999 kW och byggd vid Karstensens Skibsværft A/S i Skagen. Skrovet byggdes dock i Klaipeda, Litauen. S 264 Astrid är en kombinerad trålare och snörpvadsbåt.

E 532 Rockall

E 532 Rockall. Bandholm Skibsbilleder

E 532 Rockall är den näst kraftfullaste svenskägda fiskebåten med en Wärtsilä Wichmann-motor på 3 890 kW. Byggd 1995 av Flekkefjord i Norge och på 1 461 bruttoton med en längd på 51,65 meter. Enbart byggd som trålare.

S 144 Themis

S 144 Themis på Ö-varvet

S 144 Themis är en trålare på 735 bruttoton och med en längd på 48,55 meter. Utrustad med en motor på 1 766 kW enligt det danska skeppsregistret och byggd i Marstal år 1986.

GG 764 Astrid

GG 764 Astrid

GG 764 Astrid som byggdes i Norge 1997 är på 705 bruttoton och har en längd på 42 meter. Den är utrustad med en Wärtsilä-motor på 2 760 kW. En kombinerad trålare och snörpvadsbåt.

GG 840 Svanen

GG 840 Svanen. Bild: Anders Lidhall

GG 840 Svanen är en trålare på 152 bruttoton och byggd 1988. Båten är 23,91 meter lång och har en motor på 578 kW.

GG 39 Rossö

GG 39 Rossö

GG 39 Rossö byggdes 1995 men har förlängts och byggts om minst två gånger (1997 och 2002) efter det på Ö-varvet. En trålare på 151 bruttoton och 23,97 meter lång med en Caterpillar-motor på 551 kW.

GG 77 Falken

GG 77 Falken. Bild: Lennart Ramsvik/Maritimbild

Trålaren och lysbåten GG 77 Falken byggdes 1987. 56 bruttoton, 17,01 m lång och med en motor på 400 kW.

GG 32 Tristan

GG 32 Tristan

Trålaren GG 32 Tristan är byggd 2001 på Ö-varvet, på 55 bruttoton och 14,95 meter lång med en motor på 375 kW.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Ett svar på “Dagens fiskebåtar på Rörö”

Kommentarer är stängda.