Svenska landningar av torsk 2023

De båtar som landar mest torsk är båtar som fokuserar på fiskfiske. Svenska landningar av torsk domineras av två dedicerade fisktrålare. En del av de som landar mest fiskar också räka (ex. GG 73 Ingun, GG 411 Orion, LL 110 Klingerö)) och/eller kräfta (ex. LL 91 Kristina, GG 39 Rossö, LL 110 Klingerö, GG 32 Tristan och GG 840 Svanen). Läs mer…

Svenska landningar av läppfiskar 2023

Läppfiskar är fiskar om används som så kallade putsarfiskar i laxodlingar för att bekämpa laxlus. Tre arter av läppfisk fångas i det svenska fisket. Det är berggylta, skärsnultra och stensnultra. Landningar av läppfiskar i Sverige är små jämfört med hur mycket som landas i Norge. Läs mer…

En person från WWF är ingen expert

I DN utmålar de en person som representerar Världsnaturfonden WWF som en expert på fiske och fiske. Det är naturligtvis dumheter. En person som Inger Melander från WWF är ingen expert alls. Hon är en aktivist och  lobbyist som enbart är ute efter att driva en viss politisk agenda. Läs mer…

Svenska landningar av siklöja från Bottenviken 2023

Siklöja är en laxfisk som fiskas i Bottenviken och i insjöar. Fisket sker framförallt för rommens skull och antalet båtar som får fiska siklöja i Bottenviken är begränsat. Läs mer…

Expressens Karin Pihl fortsätter att göra bort sig om fisket

Expressens Karin Pihl har jag skrivit om tidigare. Hon sprider regelbundet en massa lögner och felaktigheter om fisket. Nu är det dags igen. Denna gång är hennes drapa fokuserad på kristdemokraterna (KD). Jag har inte mycket till övers för KD men jag har förtroende för en av de KD-politiker som hon ger sig på. Läs mer…

EU-valskandidaterna vet inte ett skit om fiske

Lobbyorganisationen Baltic Waters som använder sig av samma taktik som SD och Jimmie Åkesson har frågat några av de svensk partiernas toppkandidater i EU-valet några frågor om fiske. EU-valskandidaterna vet inte ett skit om fiske. Det är uppenbart. Läs mer…

Totala landningar av skarpsill från svenskägda båtar 2023

Skarpsill som också kallas brisling i Västerhavet och vassbuk i Östersjön är ett fiske där svenskarna dominerar. I sillfisket förekommer också många danskägda och norskägda fiskebåtar, men i brislingfisket (skarpsillsfisket) spelar de en mindre roll. Läs mer…

Totala landningar av sill från svenskägda båtar 2023

Jag har redovisat svenska pelagiska landningar för sill, skarpsill (brisling, vassbuk), makrill och tobis. De arter som det pelagiska fisket i Sverige är inriktat på. Men att bara redovisa landningar från svenskflaggade fiskebåtar säger väldigt lite om det svenska pelagiska fisket rent generellt. Läs mer…

Svenska pelagiska landningar av tobis och makrill 2023

Vid sidan av sill och skarpsill finns det också ett pelagiskt svenskt fiske av tobis och makrill. Det är betydligt mindre än fisket av sill och skarpsill och bedrivs nästan enbart i Västerhavet. Läs mer…

Svenska pelagiska landningar av skarpsill 2023

Svenska fiskebåtar fiskar huvudsakligen skarpsill i Östersjön. Allt storskaligt skarpsillsfiske är riktat trålfiske med sill som bifångst. Men de mindre trålarna som främst bedriver riktat sillfiske får skarpsill som bifångst. Många mindre trålare bedriver även riktat skarpsillsfiske och får då sill som bifångst. Läs mer…

Svenska pelagiska landningar av sill 2023

De viktigaste arterna i svenskt fiske är sill och skarpsill i det pelagiska fisket samt räka, kräfta, torsk, sej och kolja i det demersala fisket. När det gäller sill fiskades det lika mycket i Nordsjön som i Östersjön under 2023. De flesta båtar hör hemma i Östersjön och fiskar enbart där. Läs mer…

Östersjöcentrum bekräftar det jag skrivit om sillen i Östersjön

Östersjöcentrum bekräftar det jag skrivit om sillen i Östersjön i en analys som de nyss publicerat. Nämligen det faktum att den går till fiskmjöl som blir en del av fodret till laxodlingarna i Norge. Det finns inget konstigt med det. Läs mer…

Naturskyddsföreningen startar rättsfall mot bottentrålning i Bratten

Naturskyddsföreningen startar rättsfall mot bottentrålning i Bratten. Naturskyddsföreningenhar skickat  in en begäran till länsstyrelsen i Västra Götaland om tillståndsprövning av bottentrålningen i Bratten, som trots att det är skyddat område är ett av de mest trålade i hela Europa. Bratten är också ett av de få områden i Sverige där det växer koraller. Läs mer…

Kollaps för fisket i Öresund

Sen år 2019 har antalet fiskare som tjänar mer än 100 000 kronor på fiske i Öresund halverats i antal. Endast 13 stycken finns kvar. Det finns helt enkelt inte tillräckligt mycket fisk i sundet för att fisket ska löna sig. Fisket har historiskt byggt på sill och torsk. Det är en kollaps för fisket I Öresund. Läs mer…

Fiskefria områden för att skydda bestånd och ekosystem

Fiskefria områden kan vara ett effektivt verktyg för att skydda både fisk- och kräftdjursbestånd och marina ekosystem. Men det är viktigt att områdena utformas på rätt sätt och är tillräckligt stora. Läs mer…

Trålfiskegränsen skulle flyttas ut men flyttades istället in

Trålfiskegränsen skulle flyttas ut i Kattegatt var tanken. Från 2 sjömil till 3 sjömil. Istället kom den att på sina håll flyttas in. Förmodligen på grund av ett fiskeriavtal med Danmark från 1932. Läs mer…

Vindkraftens påverkan på fisk och biologisk mångfald

Intresset för havsbaserad vindkraft växer och med det behovet av fördjupad kunskap om hur vindkraftsparker påverkar de marina ekosystemen. SLU och Vattenfall ska därför samarbeta i ett nytt projekt för att öka kunskapen om havsbaserad vindkraft i samexistens med människa och miljö. Läs mer…

Polisskotten på Öckerö 2022

Gustav, 33 år gammal, blev skjuten till döds av insatsstyrkan i sin egen trädgård på Öckerö utanför Göteborg i mars 2022. Enligt polis och åklagare sköt poliserna i nödvärn då han gick till en attack mot polisen. Nu har några journalister från Imperiet Media (Sophia Djiobaridis och Jospehine Freje) i samarbete med GP kunnat vis att den bild som presenterats av polis och åklagare inte är sann. Läs mer…

Bergmans Fisk & Vilt köpt av Umlax

Bergmans Fisk och Vilt köpt av Umlax. Umlax AB har köpt alla aktier i M Bergmans Fisk i Vilhelmina AB som det uppköpta företaget egentligen heter. Bergmans Fisk och Vilt har idag egen odling av regnbåge, men främst ägnar de sig åt förädling av fisk och vilt samt restaurangverksamhet. Läs mer…

Fiskodlingsföretag köper upp fiskeriföretag

Fiskeriföretaget Guldhaven Pelagiska AB har till 50% köpts upp av fiskodlingsföretaget Vattudalens Fisk AB. Guldhaven Pelagiska är det största företaget i Sverige vad det gäller fiske av siklöja och ett av de största när det gäller beredning av löjrom. Läs mer…