Fiskebåtar kan bli av med sina särskilda tillstånd

Infiskningskrav ska införas för de som har särskilda tillstånd för fiske med torskfångande redskap i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön (efforttillstånd), fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist (risttillstånd) samt för fiske med torskfångande redskap i Östersjön (torsktillstånd). Det betyder att den som vill ha förnyat tillstånd också måste ägna sig åt aktivt fiske och landa fångster för vilka det särskilda tillståndet gäller.

För att få förnyat effort- och risttillstånd, eller torsktillstånd med trål i Östersjön för år 2017 krävs enligt de nya reglerna från Havs- och vattenmyndigheten en landad fångst av minst 1 000 kg med de reglerade redskapen för effort- och risttillstånd innebär det att infiskningen måste ha skett senast till den 31 december varje år.

För att få förnyat torsktillstånd med passiva redskap för år 2017 gäller en landad fångst av minst 200 kg. För torsktillstånden både med trål och passiva redskap ska infiskningen ha skett senast till den 30 november varje år.

Om 2016 blir som 2015 så kommer ett antal båtar att förlora sina tillstånd inför år 2017. Det finns kanske 8 båtar som riskerar förlora sitt efforttillstånd i Skagerak och Kattegatt om de inte fiskar mer fisk och kräfta under 2016 än de gjorde 2015. Dessa 8 båtar är FG 72 Solvåg av Glommen, FG 111 Tunafjord, GG 348 Milton, SD 95 Mia, SD 511 Eros III, VG 24 Marie af Träslövsläge, VG 40 Nordvåg och VG 104 Tärnan Båtfjorden.

FG 111 Tunafjord

FG 111 Tunafjord

Milton är såld, Solvåg har bytt ägare och bytts mot en mindre båt. För Solvåg spelar det sannolikt ingen roll. Milton har sannolikt ersatts av en mindre båt som i så fall bör ha möjlighet att fiska tillräckligt för att behålla sitt tillstånd. FG 111 Tunafjord är en stor båt som verkar fiska väldigt lite. Kanske dags för ägarna att lägga ner fisket?

SD 511 Eros III ägs av den talföre räkfiskaren Janne Hellberg och han lär väl se till att han inte förlora sina tillstånd. Båten löper nämligen en risk att förlora risttillståndet också. Marie af Träslövsläge kommer väl sannolikt inte heller att förlora sitt efforttillstånd. Övriga båtar vet jag inget om.

Förutom Eros III finns det 17 båtar som riskerar förlora sitt risttillstånd. Det rör sig i huvudsak om små räktrålare i norra Bohuslän som också fiskar kräfta. Men det gäller också GG 348 Milton och GG 504 Orion. Två stora båtar som är sålda. Har de ersatts av mindre båtar vilket väl sannolikt är fallet då de båda hade räkfisketillstånd så kommer de troligen att kunna behålla sitt risttillstånd. En större räktrålare, LL 775 Rio, löper också risk att förlora risttillståndet. För flera av de nordbohuslänska räktrålarna vore det säkert mycket olyckligt och jag misstänker att de kommer att fiska mer kräfta med rist så att de kan behålla tillståndet. En av dessa räktrålare, LL 467 Gullbris, brann under förra året och det är fortfarande den som finns i Skeppslistan. Ersätts den inte med en ny båt så spelar nog tillståndet mindre roll.

När det gäller torskfisketillstånd i Östersjön så är det lite svårare att avgöra hur många som löper risk att förlora tillståndet. Jag vet inte vilka östersjöbåtar som fiskar med passiva redskap och eftersom de får behålla tillståndet med en landad fångst på 200 kilo är det lite oklart hur många det handlar om som riskerar att förlora tillståndet. Mitt tips är att det totalt handlar om 10-20 båtar.

Det är i alla fall minst 5 trålare från Västkusten som är i farozonen. En av dem är FG 37 Evelina av Glommen som inte verkar fiska alls och väl därför förlorar både risttillståndet i Västerhavet såväl som torskfisketillståndet i Östersjön. De andra är FG 96 Cindy Vester, GG 150 Älvsborg, GG 208 Ganthi och VG 59 Lipton. Jag finner det osannolikt att någon av dem faktiskt förlorar sitt tillstånd.

Det är också klart att ingen eller nästan ingen båt från Skåne kommer att förlora något torskfisketillstånd. Båtarna därifrån har fiskat genomsnittligt mer än på andra håll längs östkusten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!