Bomtrålsförbud i norska vatten

I 15 år har det varit förbjudet för norska fiskare att använda bomtrål. Utländska fiskebåtar har dock fortsatt fått tråla med bomtrål.  25 nederländska trålare har just nu tillstånd att fiska i norskt vatten. Från 1 mars blir det förbjudet. De flesta bomtrålare har nederländsk flagg men en del har belgisk, brittisk eller tysk flagg.

Nederländska, belgiska och tyska bomtrålare använder under långa perioder danska hamnar som som bas för sitt bomtrålsfiske i Skagerak och angränsande delar av Nordsjön. Hamnar som Hirtshals, Hanstholm och Thyborøn.

Att nederländska bomtrålare inte längre kommer att kunna fiska i norska vatten får stora ekonomiska konsekvenser:

Det er rundt 25 nederlandske bomtrålere som har tillatelse til å fiske i norske farvann. Ifølge de nederlandske fiskerne sin forening, er de avhengige av å kunne fiske i norsk farvann. Forbudet vil få store økonomiske konsekvenser for en flåtegruppe som allerede sliter med lav inntjening.

Oro i Danmark

Förbudet att fiska med bomtrål i norska vatten har skapat en stor oro i Danmark. Det handlar om farhågor om ökad aktivitet från bomtrålarna i danskt vatten:

Hos Danmarks Fiskeriforening vækker det mulige norske forbud også bekymring.

– Vi har tidligere haft store problemer med de hollandske bomtrawlere i dansk farvand, men det fandt vi en løsning på sammen. Problemet med det nye norske forbud er, at alle de hollandske fartøjer, der normalt har været i Norge, nu tvinges til at holde sig til at fiske i britisk farvand og EU-farvand i Nordsøen og Skagerrak. Så forbuddet vil også indirekte få konsekvenser for dansk fiskeri, siger Kenn Skau Fischer, direktør i Danmarks Fiskeriforening.

Redan tidigare finns en omfattande kritik i Danmark mot de nederländska bomtrålarna. Rapporter om att de förstör andra fiskeredskap och trålar för nära kusten är vanligt förekommande.

Bomtrålare används för fiska plattfisk. Det skapar stora skador på bottnarna även om de sand- och grusbottnar som finns utanför den danska kusten inte är speciell känsliga. För fisket av plattfisk finns det dessutom alternativ, att fiska med dansk snurrevad eller skotsk snurrevad (det senare kallas också fly-shooting).

Läs mer om bomtrålning