GG 544 Tärnan

Ångtrålare byggd 1887 på Cook, Welton & Gemmell i Hull som H 17 Bournemouth för Charles Hellyer i Hull. 135 bruttoton vid leverans och med en 40 hk ångmaskin från Charles David Holmes & Co. i Hull.  1889 såld till Western Steam Trawling Co. i Bristol som BL 2 Bournemouth med Frederick John Sellick som ansvarig för driften.

1901 uppgavs Bristol Channel Steam Trawling Company vara ägare till båten. Eventuellt var detta bolag en del av Western Steam Trawling. Kring 1911 tycks Messrs. Sellick, Price and Morley vara ägare till båten. Många av detta bolags ångtrålare såldes till Sverige.

I Sverige hamnade trålaren först i Fiskebäckskil med Carl Hilmer Bengtsson som ägare och namnet LL  882 Tärnan. Övertogs senare samma år av AB Västkustfiske i Fiskebäckskil som hade Carl Hilmer Bengtsson som ägare. Redan 1913 gick dock bolaget i konkurs och båten såldes.

Köpt av Fiskeri AB Avance i Göteborg år 1913 som GG 544 Tärnan. I Göteborg blev båten kvar till 1916 då den via Lennart Belfrage i Stockholm såldes till Italienska marinen som Levante. Upphuggen 1919 (den såldes alltså inte som fiskebåt dit som Anders Olsson uppger i Skaftöboken).

Andra källor:
Anders Olsson, Ångare och motorfartyg från Skaftö och Gåsö, 2007