GG 40 Uttern

Byggd 1907 vid Mackie & Thomson, Govan, Glasgow som O 55 Comte H.v.d.Burch med en ångmaskin på 69 hk från W. V. V. Ligerwood & Co, Glasgow. Köpare var J. Baels Mauriex i Ostende i Belgien (Soc. Anon. Pêcheries d’Islande och från 1922 S.A. Pecheries des Flandres). På 200 bruttoton vid leveransen.

O 55 Comte Horace van den Burgh

O 55 Comte Horace van den Burgh

Köpt till Sverige 1924 av Fiskeri AB Gamen som KD 1 Gamen då den kom till Sverige. Om den köptes detta år var den hemmahörande i Säffle. Alternativt kan den ha köpts till Sverige år 1926 och då med Karlstad som hemmahamn. Fiskeri AB Gamen flyttade detta år alla sina båtar till Karlstad.

Såld till Göteborg och Fiskeri AB Uttern år 1938. Bytte då namn till GG 40 Uttern. Använd som hjälpvedettbåt 272 av den svenska marinen 1939-40, och 1945. Slutade fiska 1950. Såld till Sten A Olsson år 1951 och upphuggen vid Establ. Van Heygren Frèses, Gent, Belgium.

Hjälpvedettbåt 272