GG 64 Astrid Marie (I)

Byggd 1985-86 på Rönnängs Svets (senare Tjörnvarvet) i Rönnäng, 225 bruttoton, 27 meter lång med 1 400 hk Nohab diesel. Fick vid leveransen till familjen Johansson på Rörö namnet GG 64 Astrid Marie, något som innebar att familjens båt med Hyppeln som hemmahamn fick byta namn till GG 877 Astrid Malo.

GG 64 Astrid Marie

GG 64 Astrid Marie. Foto: Terje Fredh

Såldes 1988 till familjen Bryngelsson på Öckerö och fick troligen namnet GG 464 Stella Nova. 1993 vidaresåld till Norge och Brødrene Holm AS) varvid båten fick namnet M-435-SM Dyrnesvåg. Förlängd med 8 meter innan den sattes i fiske. Senare förlängd på nytt med ytterligare 6 meter och ombyggd samt förstorad och höjd styrhytt. I norsk ägo till 2012 då båten såldes till Namibia med bibehållet namn. Idag på 464 bruttoton och 42 meter lång.

Familjen Johansson kom åren efter försäljningen av Astrid Marie år 1988 att använda numret och namnet GG 64 Astrid Marie för ett antal tonnageköp, ett sätt att komma över fiskekvoter i samband med att båtar skrotas som var aktuellt under ett antal år.