Bottentrålningen kartlagd i ny rapport

I den nya rapporten ”Fiska för framtiden” kartlägger Naturskyddsföreningen bottentrålningens omfattning och konsekvenser i svenska havsområden. Resultatet visar att bottentrålning är den mest använda fiskemetoden i svenska vatten. Vi har listat de vanliga matfiskar och skaldjur som fiskas med bottentrålning. Bottentrålning är också enligt Naturskyddsföreningen den huvudsakliga anledningen till att många långlivade och ovanliga arter minskat och försvunnit från svenska havsbottnar.

– Vi har sammanställt aktuell forskning om bottentrålning. Forskare och myndigheter är eniga om att trålningen har en förödande inverkan på såväl bottenlevande växter och djur som framtidens fiskbestånd. När forskare återvände till platser på västkusten där man tagit provfångster för sjuttio år sedan, fick de bara upp hälften så många arter som då. Det är oerhört alarmerande, säger Mårten Wallberg, vice ordförande i Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Naturskyddsföreningen vill ha en förvaltning som gynnar skonsamma fiskemetoder både för att få högre biologisk mångfald och för produktionen av matfisk.

Bottentrålning innebär i korthet att en gigantisk tratt dras över havsbotten. I tratten hamnar allt som finns på botten inklusive många djur som man egentligen inte är intresserad av att fånga. Havsbotten blir också utjämnad och livsmiljön enahanda. Sediment och miljögifter rivs upp, virvlar i vattnet i veckor och sprids till djuren i vattnet. I Östersjön påverkas enligt Naturskyddsföreningen torskägg och artens möjlighet att fortplanta sig minskar.

Naturskyddsföreningens kartläggning visar att en mycket stor andel av vanliga svenskfångade matfiskar och skaldjur bottentrålas:

  • Nordhavsräka, 100 procent
  • Siklöja (löjrom), 88 procent
  • Torsk fångad i Östersjön, 74 procent
  • Havskräfta, 68 procent

– Vi vill tydliggöra hur omfattande problemen med bottentrålningen är. De flesta konsumenter vet antagligen inte att fångstmetoden för vanliga fiskar och skaldjur bidrar till skövlade havsbottnar och att bottenlevande arter försvinner. Den enda möjlighet som finns idag för konsumenter som vill undvika fisk som bottentrålats är att välja KRAV-märkt, säger Mårten Wallberg. Dock finns idag inga alternativ för bottentrålad räka även om lyckade försök gjorts med burar.

Naturskyddsföreningen uppmanar nu politikerna att förändra förvaltningen av Sveriges kustnära havsområden. Trots att de flesta politiska partier i svar på frågor från föreningen sagt att de vill ta tag i problemen med bottentrålningen, händer ingenting.

– Det finns mycket goda möjligheter för regering och myndigheter att förändra fisket i de havsområden som Sverige förvaltar. De kan, till att börja med, besluta att flytta ut trålgränsen till 12 nautiska mil, omförhandla fiskeavtalen med våra grannländer och på olika sätt uppmuntra det hållbara fisket som bedrivs med garn, krokar och burar, säger Ellen Bruno, sakkunnig i marina ekosystem och fiske vid Naturskyddsföreningen och medförfattare till rapporten.

Naturskyddsföreningens tre viktigaste krav:

1. Gynna det skonsamma fisket med fångstmetoder som inte skadar havsbotten, river upp sediment och har stora bifångster, till exempel burar, garn och krokar.
2. Förbjud bottentrålning i alla marint skyddade områden som Kosterhavets nationalpark, Gullmarsfjorden och Bratten.
3. Vänd på perspektivet – ta de första stegen mot att förbjuda bottentrålning i alla svenska farvatten genom att enbart tillåta trålning i utpekade bottentrålningsområden efter miljökonsekvensanalys.

Läs också: Bottentrålars skadeverkningar

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på “Bottentrålningen kartlagd i ny rapport”

Kommentarer är stängda.