Regional fördelning och ägarkoncentration i det pelagiska fisket

Det pelagiska systemet med individuella fiskerättigheter har enligt riksdagens uppföljning lett till omfördelning av fiskerättigheterna till Göteborgsområdet och en ägarkoncentration. Göteborgsområdet innebär i detta sammanhang det område där fiskebåtarna har GG-beteckning. Detta område innefattar området från Tjörns kommun i norr till Kungsbacka kommun i söder.

Fiskebåtar i GG-området som hör hemma i det pelagiska systemet finns idag i Rönnäng (1) och på Dyrön (1) i Tjörns kommun, på Rörö (4), Hönö (2) och Fotö (1) i Öckerö kommun samt på Donsö (3), Styrsö (1), Vrångö (1), i Fiskebäck (9) och Önnered (1) i Göteborgs kommun.

2016 var det enligt riksdagens uppföljning 24 båtar hemmahörande i GG-området. Så många är det fortfarande men det totala antalet båtar i det pelagiska systemet är 38 stycken för närvarande istället för 41 som det fanns när de gjorde sin uppföljning. Den kvarvarande båten i Karlskronaområdet har försvunnit liksom en i Kalmarområdet och två i Sölvesborgsområdet. En båt i Varbergsområdet har fiskat pelagiskt på tillfälliga överlåtelser utan att själv inneha några fiskerättigheter. En båt kan ha tillkommit i Simrishamnsområdet men i så fall ägs den av yrkesfiskare på Öckerö. De har i alla fall en båt med pelagiska fiskerättigheter i Östersjön och har under 2016 köpt den pelagiska båten i Karlskrona och gett den Simrishamnsregistrering. Även båten som finns i Stockholmsområdet ägs av dessa yrkesfiskare på Öckerö via företaget DE Fiske AB.

Vad som är nytt är att det bland innehavarna av fiskerättigheter dykt upp ett antal mindre båtar som inte används för pelagiskt fiske utan bara finns för att att inneha fiskerättigheter. En av dessa ägs av samma intressen på Donsö (B-C Pelagic AB) som äger två av de större båtarna, en annan ägs av Torönland HB i Fiskebäck som ju också har två stora båtar och en ägs av Odeskär AB som också har en båt som fiskar pelagiskt i Danmark. Astridkoncernen och Ginneton-koncernen som båda har båtar i Danmark har förutom varsin större båt med fiskerättigheter i Sverige också varsin mindre båt som främst fiskar demersalt men också har mindre pelagiska fiskerättigheter.

Koncentrationen till Göteborgsområdet har med andra ord ökat och den regionala tilldelningen tycks inte räcka till för att båtarna som bara fiskar i Östersjön ska bli kvar. De senare båtarna/företagen har uppvisat dålig lönsamhet och det är sannolikt anledningen till att de lämnat det pelagiska fisket.

Det finns idag bara 11 båtar i det pelagiska systemet som inte har sin ägare i Göteborgsområdet. 3 av dessa hör hemma på Gotland, två i Gävle och två i Simrishamn.

En överväldigande del av fiskerättigheterna i det pelagiska systemet innehas av fiskebåtar och fiskeföretag på i Göteborgsområdet. Det gällde 95% av fiskerättigheterna i Kattegatt, Skagerak och Nordsjön (Västerhavet) år 2015, 54 % av fiskerättigheterna i västra Östersjön och 90% i östra Östersjön. I Östersjön gäller siffrorna exklusive den regionala tilldelningen. Sen dess har andelen sannolikt ökat ytterligare något i östra Östersjön.

Ägarkoncentrationen är dock delvis en avsedd effekt. Minskar antalet båtar blir det färre ägare och varje ägare får en större andel. Det ger en ägarkoncentration, men denna har samtidigt också underskattas av riksdagens uppföljningsgrupp.

Att en båt bara får ha 10% av fiskerättigheterna är en spärr som inte fungerar helt och hållet. Genom att ha flera båtar med samma ägare i slutändan men olika fiskelicensinnehavare kan ett företag kontrollera mer än 10% av de pelagiska fiskerättigheterna. Detta gäller idag Torönland HB och gruppen kring B-C Pelagic AB.

Riksdagsgruppens uppföljning av det pelagiska systemet har dels underskattat koncentrationen till GG-området genom att inte ta hänsyn till ägandet utan bara det område en båt är registrerad i. Dessutom har de underskattat problemen med dålig lönsamhet för de mindre båtar som främst fiskat på den regionala kvoten i Östersjön.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
Gilla Anders Svensson på Patreon!