Christer & Lennart Fiskeri – industrifiske i Danmark

Christer & Lennart Fiskeri AB etablerades 1997, 2013 startade företaget en filial i Danmark och 2016 startades Christer og Lennart Fiskeri A/S i Danmark. Ägare av det svenska företaget med hemvist på Donsö i Göteborgs södra skärgård är bröderna Christer och Lennart Jansson. I styrelsen sitter också Christer Janssons fru. De är också kontrollerande majoritetsägare i det danska företaget där Odd Jimmy Bajard, Martin Dahlqvist och Peter Mikael Berndtsson också är delägare. Det danska företaget äger fiskebåten L 106 Monsun.

1955 byggdes fiskebåten GG 934 Monsun, den sista som kom att byggas på Donsö varv. Beställare var bröderna Gustav Jansson, Johan Jansson och Einar Jansson samt Erling Jansson (son till Johan Jansson) och Kurt Malmborg, systerson till de tre bröderna. Båten såldes 1966 till Träslövsläge och blev VG 10 Monsun.

En ny ståltrålare köptes 1966 som också fick namnet GG 934 Monsun. Ägare av denna var Erling Jansson, Kent Larsén, Kurt Malmborg och Karl-Gustav Jansson (son till Gustav Jansson). Den båten såldes 1997 efter att en kort tid haft namnet Monsun II till Norge.

När Christer & Lennart Fiskeri AB startades av sönerna till Erling Jansson år 1997 köpte företaget fiskebåten GG 59 Sette Mari som blev GG 934 Monsun. Den såldes till Finland 2007 och fick namnet FIN 133K Karelia men troligen hade bröderna Jansson nån form av intressen i båten. Samma år köptes den tidigare GG 227 Pelago som blev GG 934 Monsun. Den såldes till PFG Fish AB år 2009 och blev GG 934 PFG 2 och såldes till Norge ett år senare.

År 2009 köpte Christer & Lennart Fiskeri AB också GG 200 Sandvik från Sven-Åke Kjellberg på Styrsö. De sålde båten vidare till Daniel Andersson (7/10) och Simrishamns Fisketeknik AB tre år senare.

Karelia såldes vidare från Finland till Marocko år 2012, eventuellt fortfarande med bröderna Jansson som intressenter i båten. Troligen arbetade de ombord även om det var så att de inte hade några ägarintressen i båten. När de etablerade verksamhet i Danmark upphörde troligen deras intressen i och arbete på den marockanska båten.

Under åren 2007-2016 hade Lennart Jansson också den lilla fiskebåten GG 9 Monsun.

Etableringen i Danmark skedde 2014 genom att det svenska företaget skapade en dansk filial. 2014 köptes den första båten, S 456 Anne-Mie. Den köptes utan kvoter från Astrid Fiskeri A/S. 2016 såldes Anne-Mie till UAB Banginis i Litauen. Efter att Christer og Lennart Fiskeri A/S grundats 2016 köpte företaget S 105 Sebastian från S 105 Sebastian ApS som vid tillfället ägdes av familjen Ryberg, ägare av Themis Fiskeri A/S. Båten döptes om till L 106 Monsun.

Christer og Lennart Fiskeri A/S är idag ett företag som ägnar sig åt industrifiske på inhyrda fiskerättigheter och har små fiskerättigheter själva. Det bokförda värdet på fiskerättigheterna var 17 miljoner DKK i slutet av år 2016.

Fiskerättigheter i Danmark 2017

Skarpsill (brisling) i Nordsjön, 0,41 ‰
Tobis, 13,37 ‰

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
Gilla Anders Svensson på Patreon!