Förbjuda allt fiske på internationellt vatten?

Rashid Sumaila arbetar på University of British Columbia i Kanada med bland annat fiskeripolitik. Han har i år fått Volvos Miljöpris för sitt arbete. Ett av de förslag han har är att förbjuda fiske på internationellt vatten, dvs vatten som ligger mer än 200 sjömil från något land. Huvuddelen av dessa områden finns på södra halvklotet.

Att förbjuda fiske på internationellt vatten är ingen omöjlighet. Bara 10 % av världens fiske bedrivs på internationellt vatten och de flesta områden med internationellt vatten är inte intressant för fisket. Däremot kan vi nog inte förvänta oss att det kommer att få nån jättestor betydelse för de kommersiellt utnyttjade fiskbestånden i världen utom möjligen för tonfisk i de flesta oceaner och tandfisk (tandnoting) kring Antarktis.

I nordiska farvatten finns tre områden med internationellt vatten, smutthålet mellan ryskt och norskt vatten i Barents hav, Smutthavet mellan Norge, Island och Grönland och Nordatlanten mellan Kanada, Grönland, Island, Färöarna, Storbritannien, Irland, Spanien och Portugal.

Områdena i Nordatlanten förvaltas av NAFO (västra delarna) och NEAFC (östra delarna inklusive Smutthavet och Smutthålet)

Sumaila ser också bildandet av världens största marina skyddsområde (MPA) i Rosshavet vid Antarktis som en start på att förbjuda fiske i allt internationellt vatten.

En nya reservatet i Rosshavet är hela 1,5 miljoner kvadratkilometer, en yta som är ungefär lika stor som Sverige, Finland och Norge tillsammans. I 72 % av området är allt fiske förbjudet. Det marina skyddsområdet ger livsbetingelser för bland annat kejsarpingviner, valar, fiskar och plankton. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har arbetat för en överenskommelse sedan förslaget startade 2012 och arbetar vidare inom området, exempelvis genom två nya avtalsförslag som just nu ligger på bordet och ska förhandlas med de övriga medlemsländerna.

Förslaget om att införa reservatet lades fram av USA och Nya Zealand redan 2012. Sedan dess har intensiva diskussioner pågått mellan de 25 länder som är medlemmar i Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, CCAMLR. Efter 6 års förhandlingar nåddes konsensus och idag, den 1 december 2017, träder överenskommelsen i kraft. Det innebär att området i det näringsrika havet som nu blir reservat skyddas och bevaras i 35 år framöver.

– Det är svårt att skydda internationellt vatten och detta är en milstolpe i arbetet om marint skydd i Antarktis. Det är en stor bedrift att 25 länder kommit överens om att öka skyddet för detta näringsrika område med stor biodiversitet – det med kräver tid och engagemang. Det har varit intensiva förhandlingar och vi är mycket glada och vi har förhoppningar om att detta kan bidra till att även de andra liggande förslagen också går igenom. Samtidigt deltar vi också i att öka områdeskyddet i Arktis, säger Jessica Nilsson, utredare på HaV, i ett pressmeddelande.

CCAMLR

Hela det område som förvaltas av CCAMLR.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!