SPF

Swedish Pelagic Federation Producent Organisation (SPF) är en intresseförening för det pelagiska fisket i Sverige. Deras hemsida är inte i ordning, inte gjord än, och det är oklart vilka företag/fiskebåtar som faktisk är med i föreningen. Av informationen på allabolag.se där styrelseledamöterna anges så kan man i alla fall få en viss bild av vilka som är med:

Namn, styrelseuppdrag, fiskeriföretag, båtar

Ahlström, Dan Arne Thomas (f. 1947), Ordinarie ledamot
Ahlström, Jonas Christian (f. 1969), Ordinarie ledamot, Ahlma Fiskeri AB, GG 206 Ahlma
Backman, Marcus (f. 1970), Ordinarie ledamot, AB Clipperton, GG 438 Clipperton
Bengtsson, Bengt-Anders Stefan (f. 1959), Ordinarie ledamot,  Bengtsson Fish Company, SG 27 Ceylon?
Claesson, Kurt Torvald (f. 1951), Ordinarie ledamot, Fiskeri AB Ginneton, GG 203 Ginneton
Jansson, Per Kenny (f. 1954), Ordinarie ledamot, Bristol Fiske AB, GG 229 Bristol
Jarander, Sven Richard (f. 1965), Ordinarie ledamot, Västfjord Fiskeri AB, GG 218 Westfjord
Johansson, Leif Börje (f. 1959), Ordinarie ledamot, Astrid Pelagic AB och Astrid Fiske AB, GG 764 Astrid
Johansson, Mats Kenth (f. 1968), Ordinarie ledamot, Vingaskär Fiskeri AB, GG 500 Vingaskär
Pettersson, Lennart Roland (f. 1971), Ordinarie ledamot
Arvidsson, Mats Tommy Lennart (f. 1953), Suppleant, -, SG 146 Nimrod
Gustafsson, Fredrik Linus (f. 1986), Suppleant, Liz Fiskeri, GG 350 Liz,
Johansson, Bo Thomas (f. 1961), Suppleant, Astrid Pelagic AB och Astrid Fiske AB, GG 764 Astrid
Kristensson, Dan Peter (f. 1964), Suppleant, Alfhild Fiskeri AB, GG 683 Rön

Större pelagiska båtar som inte är repreenterade i styrelsen är GG 204 Tor-önGG 207 Torland, GG 236 Glittvåg, GG 318 Dyning, GG 208 Ganthi av Fiskebäck, GG 158 Sunnanland och GG 778 Lövön. Men helt säkra är ju inte de uppgifterna. Inte heller mindre båtar som exempelvis GG 764 Svanen och GG 29 Rossö som ju fiskar pelagiskt vissa delar av året är representerade. Om de är medlemmar eller inte är oklart. Hur det såg ut tidigare när det fanns två pelagiska producentorganisationer kan man se i ett gammalt inlägg.

Producentorganisationer kan få EU-stöd för viss verksamhet på vissa villkor:

EU ger stöd till producentorganisationer som hjälper fiskare och fiskodlare med det här:

  • planering av produktionen och anpassning av produktionen till efterfrågan, både när det gäller kvantitet och kvalitet, särskilt genom att genomföra fångstplaner
  • främja koncentration av utbudet
  • stabilisera priserna och
  • uppmuntra till metoder som främjar ett hållbart fiske.

Producentorganisationer får under de första fem åren 50-600 euro för varje fartyg och ett schablonbelopp på 500 euro per art som omfattas av organisationens fångstplaner. För att få ersättningen ska producentorganisationen skicka in verksamhetsplaner, så kallade operativa program, för varje år som beskriver deras verksamhet. Det operativa programmet är bindande för alla medlemmar. Det operativa programmet ska innehålla det här:

  • en försäljningsstrategi
  • en fångstplan för fiske eller produktionsplan för vattenbruk och
  • förebyggande åtgärder för arter som är svåra att sälja.
Advertisements