Dyrøy Endre AS

Fiskeriföretaget Dyrøy Endre AS ägs av familjen Lokøy och chef för verksamheten är Jonny Lokøy. Familjen äger också en del andra företag, exempelvis Marin Link AS och Partrederiet Eigun ANS.

Den kombinerade trålaren och snörpvadsbåten H 15F Endre Dyrøy på 1 514 ton ägs av företaget. Båten är medlem i Pelagisk Forening och fiskar sill, makrill, lodda och kolmule (blåvitling). Jonny Lokøy är ordförande i Pelagisk Forening som är en organisation för lite mindre fiskeriföretag, främst inom det pelagiska fisket:

En ny interesseorganisasjon for fiskebåtredere har nettopp sett dagens lys. Pelagisk Forening vil kjempe for at interessene til de norske pelagiske fiskeriene blir best mulig ivaretatt. Det er 27 fartøyer som har brutt ut av Fiskebåtredernes Forbund som står bak opprettelsen av Pelagisk Forening.

– Vi følte at de mindre aktørene ikke ble hørt i Fiskebåtredernes Forbund. En utløsende faktor i så måte var struktursaken, der Fiskebåtredenes Forbund blant annet går inn for at kjøpte kvoter skal være tidsubegrenset, sier Jonny Lokøy, nyvalgt styreleder i Pelagisk Forening.

– Vi og Fiskebåtredernes Forbund har på dette området forskjellig oppfatninger om hvordan næringen skal bli. Lokøy understreker samtidig at Pelagisk Forening ikke ønsker å bli en interesseorganisasjon i opposisjon til Fiskebåtredernes Forbund, men vil søke samarbeid om saker der det er mulig og naturlig å samarbeide.

Det viktigste skille for Lokøy er at Pelagisk Forening skal være en medlemsorganisasjon for de små og mellomstore fiskerederne, og ikke en organisasjon for de store børsnoterte selskapene. Pelagisk Forening blir en mindre og oversiktelig forening, der medlemmene vil ha kort vei til myndigheter, forvaltning og andre aktører i fiskeriene.

– Vi føler at vi kommer til å bli et trinn nærmere beslutningstakerne.

Til tross for en beskjeden størrelse i oppstartsfasen, er Jonny Lokøy klar på at foreningen vil representere både handlekraft og styrke. De 27 fiskebåtrederne som foreløpig er innmeldt, har i snitt i overkant av 15 ansatte, der mellom sju og ti er ute per tokt. Til sammen representerer organisasjonen med andre ord totalt rundt 450 ansatte, og medlemsflåten fisker for rundt regnet én milliard kroner i året.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!