Fiasko för norskt loddafiske vid Island

Det norska loddafisket i isländsk zon har i år varit ett fiasko. Kanske främst beroende på uselt väder. Något hindrat båtarna från att fiska. en det tycks också ha varit svårt att överhuvudtaget hitta nån lodda att fiska. Även om Island förlängde den tid som norska båtar kunde fiska lodda i isländska vatten så tog norska båtar bara upp en mindre del av den tillåtna kvoten på 40 869 ton. Enbart 6 031 ton lodda togs upp, huvuddelen av det efter förlängningen i tid. Då hade dock huvuddelen av de båtar som tänkt fiska lodda i Island redan lämnat Island och dess fiskevatten.

Nu vill de norska fiskarna att Island ersätter dem för det dåliga fisket. Det är i mina ögon ett märkligt agerande. Island har ju knappast ansvar för vädret eller för att flertalet norska båtar lät bli att fiska efter förlängningen. Ärligt sagt får väl de norska fiskeriföretagen som skylla sig själva. Det avstod från att fiska när de kunde och innan dess hindrade vädret dem, inte Island. Vädrets nyckfullhet måste ingå i en fiskares riskbedömning och det måste finnas marginal för det i ett företags ekonomi. Att kräva kompensation för sådant som vädret ställer till med är helt enkelt orimligt. Ändå gör norska fiskare det:

Fiskebåt mener at Island har en stor del av ansvaret for at norske fartøyer ikke har kunnet fiske den tildelte loddekvoten. Dette skyldes både begrensninger i området det er anledning for norske fartøyer å fiske i, og når det er tillatt å fiske lodde for norske fartøyer. Det er et stort paradoks at islandske fartøyer fortsetter loddefisket ved Island i år, mens norske fiskere er utestengt. Dette står i skarp kontrast til hvordan Norge legger til rette for at Island kan fiske torskekvoten de er tildelt i NØS gjennom Smutthullavtale.

Vinster tar fiskarna gärna själva, men vid dåligt väder och dålig fångst vill de ha pengar och fördelar från det egna landets myndigheter och andra länders myndigheter. Snacka om oansvarighet och dåligt ansvarstagande för sin egen verksamhet.

Fisket efter lodda i Barents hav har gått bättre än vid Island.

Lodda

Lodda

Lodda är en liten fisk som heter capelin på engelska och som fiskas med snörpvad (ringnot)eller pelagisk trål.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,