Minskat fisketryck enda sättet att rädda torsken i Östersjön

Selektivt fiske ger småväxta torskar. Torskbeståndet i den östra delen av Östersjön har mycket dålig tillväxt. Även om beståndets sammanlagda biomassa är stor domineras den helt av små och magra individer. Tillväxten har minskat sedan mitten av 1990-talet och produktiviteten är mycket låg.

Torsk

Nu visar en ny studie, gjord av forskare vid SLU och Göteborgs universitet och publicerad igår i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature Communications, att orsakerna till den minskade tillväxten beror av täthetsberoende tillväxt – det finns alltså för många små individer i samma storleksgrupper som konkurrerar om födan. Detta tillstånd är en effekt av ökad selektivitet; allt eftersom fisket sker med allt större maskor skyddas den mindre fisken medan fisketrycket blir större på de få, lite större fiskar som finns kvar. Ett alltför selektivt fiske ger helt enkelt småväxta torskar.

Torskbeståndet i östra Östersjön uppvisar allt sämre tillväxt. Detta kan bland annat ses i att tillgänglig kvot inte har utnyttjats fullt ut sedan 2009 och endast till 46 procent 2013. Forskarna Henrik Svedäng, Institutionen för akvatiska resurser vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Sara Hornborg, SIK/Göteborgs universitet, visar i studien att den låga tillväxten har ett klart samband med ökande selektivitet i fisket.

Den nu rådande förvaltningen av Östersjöns torskbestånd syftar till att undvika fiske på de minsta storleksklasserna genom att ha storleksselektiva trålar som släpper ut de minsta torskarna samtidigt som man vill behålla en stor kvot. Den ökade selektiviteten har lett till minskat fisketryck på mindre storleksklasser, medan det tvärtom har ökat för större storleksklasser. Den ökande överlevnaden i mindre storleksklasser samtidigt som rekryteringen har varit stabil, har så småningom lett till täthetsberoende tillväxt – det har blivit för många fiskar i samma storlekskategori i förhållande till tillgänglig föda. Som en konsekvens av den låga tillväxten har förekomsten av torsk över 45 cm på senare tid minskat kraftigt. Sammanlagt medför denna utveckling inte bara en allt sämre lönsamhet för fisket, utan har också stora konsekvenser för Östersjöns ekosystem där stor torsk intar en viktig strukturerande roll.

Studien visar att försöket att öka avkastningen från fiskbestånd genom att behålla ett relativt högt fisketryck men samtidigt öka minsta storlek vid fångst genom mer selektivt fiske inte alltid fungerar. Kombinationen gör att det finns risk för täthetsberoende tillväxt. Forskarna föreslår i stället att ett mer robust sätt att förvalta Östersjöns torskbestånd vore att minska både på fisketrycket och selektiviteten. Det skulle leda till att fler små fiskar fångas, men samtidigt till att tillväxten i beståndet kan återställas. Detta skulle på sikt kunna leda till bättre lönsamhet inom fisket och ett bättre fungerande ekosystem.

Minskad fisketryck och minskad selektivitet är alltså vad som troligen behövs vad det gäller torsken i Östersjön.

Njord/SLU

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!

8 svar på ”Minskat fisketryck enda sättet att rädda torsken i Östersjön”

 1. Suck. Henrik Svedäng är väl en av de forskare som sitter hårdast med skägget i brevlådan i sälfrågan får man anta. Att göra avancerade kalkyler utan att ta med att den naturliga mortaliteten på torsk har ökat avsevärt pga av säl är ju inget tecken på moral.

  Det är nämligen så att samma fenomen finnes vid Kanadas västkust. Skall man se det som att det är ett problem med trålmaskor där med? Nej. Skall man se det som att all föda för små torskar är borta? Njae, inte om yrkesfisket har dräpt varenda strandkrabba, borstmask längs hela kusten. Pratar vi syrebrist? Nej, syret är ok där.

  Så, detta är alltså vad slumpen kan göra om man sitter på labbet och med lite ångest och försöker skylla av sina egna misstag på andra. Det är nämligen så att samtidigt som trålmaskorna ändrats så nämligen en annan paratmeter ändras, nämligen gråsälbeståndet. Fast det var inte så viktigt att ta med verkar det som.

  1. VI är överens om att sälen också är ett problem. Men främst för kustfisket. Företrädare för STPO har sagt till mig att för dem som fiskar långt ute från kusten är sälen inte ett problem utan problemen handlar om andra saker. Dvs för östra beståndet i Östersjön är säl inget egentligt problem.

   1. Möjligt, men inte troligt enligt den data som finns enligt mig. Att fisket står för en del går jag med på, men att sälen skulle vara helt oskyldig till den uppkommna situationen går jag inte med på.

    De kan ju själva fråga sig hur den torsken de fick på 80talet vid södra bottenhavet såg ut. Vad jag har hört så var skinn och ben och småvuxet. Hade det med för selektiva trålmaskor att göra?

    Samtidigt som gråsälen tvingar ut torsken ifrån kusten och därmed skär av viktiga födoområden så sprider den torskmask vilket förstör priset. Torsken stannar hellre långt ute till havs än blir jagad av säl ideligen. Därmed blir tillväxten hämmad för torsk om skarpsill inte finns i tillräcklig mängd.

    Lägg där till att gråsälen enligt rapporter nästan uteslutande lever på den torsk som är över 40 cm och enligt expertisen i Canada med stor sannolikhet uteslutande äter levern på torsk i normalfallet. En torsk specialiserad gråsälshanne skulle i så fall på egen hand kunna dräpa någonstans i trakterna av 20-40 ton torsk per år. Med tanke på att det finns kring 40 000 gråsälar i Östersjön så förstår nog alla att det kan sluta illa.

    Här är något för alla torskfiskare att läsa:
    http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Pub

    Och här är något för alla korrupta forskare som hävdar att en säl äter några få kg fisk per dag:

    Jag kan inte så något annat slut än att hela Östersjöns torskfiske kommer vara hotat inom X antal år om inte sälfrågan löses.

    1. Jag är övertygad om att STPO är mer trovärdiga än vad du är. De är verkliga människor av kött och blod som jag träffat och träffar. De lever på fiske. Du verkar alltsom oftast bara vara ett internettroll (vilket du kanske inte alls är). Josef heter du ju i alla fall inte. Om du heter Per kan jag inte heller vara säker på att du heter. Din trovärdighet är alltså inte så stor så uppgifter från dig ska alltid tas med en nypa salt. Men okej, jag är inte säker på allt i denna fråga, det är sannolikt ingen.

     Jag har inte hävdat att fisket är skyldigt. Min uppfattning är att fisket är helt oskyldiga till den nuvarande situationen när det gäller torsken i Östersjön. Sälen har däremot en skuld, men det är saker som främst drabbar kustfisket (delvis uppäten fisk, trikiner etc).Jag anser också att jordbruket bär en stor skuld genom stora utsläpp av kväve och fosfor i havet.

     1. Tråkig inställning. På mitt körkort står det josef. Finns forskarrapporter på det jag säger. Men du kanske tillhör den kategorin som anser att om en säl matas med 5 kg på djurparken, så äter den 5 kg punkt slut.

      STPO tycker väl sig ha råd med åsikten då de tillhör mestadels trålare och inte har några direkta problem med säl som garnfisket. De tom med kanske känner att det är bra med säl då de kan bli av med konkurenter. Vad vet jag?

      Men min slutsats kvarstår. När gråsälspopulationen når sitt maxtak, så är även trålfiske efter torsk i Östersjön borta. Torsken kommer vara liten och maskäten, tom mindre än i dag. Det finns även risk att torsken kan slås ut. Det finns tom forskarrapporter på att gråsälen påverkar sillens storlek, vad det innebär för torsken som är ett lättare byte kan du lura på.

      Nåja STPO skall alltså konkurera med bland annat Norge med stor fin torsk i välskötta bestånd och samtidigt ligga i säng med MSC och sälmaffian. Slutar förmodligen i foderfiske som vanligt.

     2. DIn mejladress uppger du som per.claeson@gmail.com. Du är inte trovärdig. Du uppträder dessutom som ett troll. Du hittar på åsikter hos opponenten i diskussionen.

      Vi har inte olika uppfattning som sälar. Men det påstår du hela tiden. Vi har olika uppfattningar om detaljer. Det är naturligt. Ingen vet hur det egentligen är.

      STPO:s båtar har inga problem med säl (vilket är just vad de sagt till mig, de säger att kustfiskarna har problem) och har väl därmed ingen direkt uppfattning i frågan om säl. De har däremot stora problem med att torsken är för liten. Orsakerna till det är inte klarlagda. Men alltför selektivt fiske verkar vara en del i problemet. Liksom säl, föroreningar, syrebrist osv.

     3. Återigen ett typexempel på hur du bär dig åt. Du pådyvlar mig åsikter jag inte har och är allmänt otrevlig i tonen. Det finns en person med ditt uppgivna namn, Per Joset Claeson, i Sverige. Om det är du så är det väl inte helt osannolikt att vi träffas nån gång.

      Jag har aldrig hävdat att rapporten med nödvändighet är sann. Jag skriver om rapporten men den pekar inte ut några orsaker till torskens litenhet och dåliga hälsa. Det gör inte jag heller. Mer än att de hävdar att storleksselekterande fiske kanske inte alltid är så bra. Dvs ingen kan med bestämdhet säga vad som är orsak och verkan i detta. Kanske har sälarna betydelse, kanske inte. Kanske har fisket betydelse, kanske inte (det verkar inte troligt). Med stor sannolikhet har syrebristen betydelse. Andra föroreningar kanske också har det. Ingen vet riktigt. Inte jag, inte du, inte rapportförfattarna, inte STPO, inte nån.

Kommentarer är stängda.