Tveksamt beslut om djuphavsfiske

Igår avslutade EU:s fiskeriministrar sitt möte om djuphavskvoterna för Nordostatlanten. Resultatet blev generellt sänkta kvoter, men också fortsatta avsteg från det nya regelverket om hållbara fiskbestånd och en levande havsmiljö.

Resultatet från EU-mötet i Bryssel mellan EU:s fiskeriministrar innebär att djuphavskvoterna för Nordostatlanten 2015-2016 totalt sett skärs ned och att kvoterna för vissa fiskarter nu ligger i linje med de vetenskapliga råden kring hållbara uttag. Dessutom beslutades om ett fortsatt förbud mot fiske av djuphavshaj.

– Min utgångspunkt var att besluten för de här känsliga arterna så långt som möjligt grundas på vetenskaplig rådgivning. Efter hårda förhandlingar fick vi ett result som innebär kraftfulla nedskärningar för bland annat fläckpagell och en nollkvot för hajar, sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Trots det menar Greenpeace att beslutade kvoterna för ett antal fiskarter överskrider de vetenskapliga rekommendationerna för vad som är hållbart, exempelvis för just fläckpagell. För vissa andra fiskarter – såsom skoläst och slätfjällig skoläst – är beslut om kvoter tagna utan ett säkert vetenskapligt underlag om hållbara bestånd. I 14 av 16 fall har man beslutat om kvoter som är högre än vad EU-kommissionen föreslår.

Detta menar Greenpeace står i direkt motsats till EU:s nya gemensamma fiskeripolitik, ett regelverk som kräver att kvoterna inte får överstiga ett hållbart uttag, som kräver en utgångspunkt i ekosystemansatsen och försiktighetsprincipen.

Den svenske landsbygdsministern Sven-Erik Bucht, som bland annat uttalade sig kring de skadliga effekterna av bottentrålning, deltog i mötet. Nu återstår att se om detta budskap får konkret gehör och gensvar bland berörda politiker och beslutsfattare i de vidare diskussionerna.

-Jag framförde att det dock krävs ytterligare åtgärder för att skydda djuphavsmiljöerna från de skadliga effekterna av bottentrålning. Men den frågan berörs av andra förhandlingar som pågår i rådet och Europaparlamentet, menade Sven-Erik Bucht.

– Det är lovande att Sven-Erik Bucht tog upp frågan om bottentrålningen som ett stort hot mot djuphavsmiljön. Låt oss hoppas att han fortsätter denna kamp och får medhjälp från andra europeiska ministrar och europaparlamentsledamöter, sa Dima Litvinov från Greenpeace.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!