Stora tonfiskbåtar fiskar inte i Kiribatis vatten mot landets vilja

I en snyftartikel kritiserar Daniel Bengtsson från Greenpeace att ett antal stora europeiska tonfiskbåtar fiskar i vatten som tillhör staten Kiribati i Stilla Havet. Det är en riktig trådrypande historia om hur synd det är om Kiribati och Kiribatis president Tong. Dels för att havet stiger och flera av Kiribatis öar därför kommer att hamna under vatten, men också för att stora europeiska tonfiskbåtar fiskar i Kiribatis ekonomiska zon, ett av de största havsområden som något land kontrollerar.

Det sista är inget annat än hyckleri. Det är inte synd om makthavarna i Kiribati som exempelvis presidenten. Eventuellt är de stora båtarnas fiske ett problem för befolkningen i Kiribati, men för makthavarna är det knappast det. De har ju godkänt att de stora spanskägda och spanskflaggade snörpvadsbåtarna fiskar i området. Det förekommer säkert att båtar tjuvfiskar en hel del, men det är inte fallet med Albacora Uno och Albatun Tres i dett falla även om de flera gånger ertappats med illegalt fiske. De fiskar där i enlighet med ett avtal mellan Kiribati och EU. Ett avtal som Tong och hans regering gått med på. Sannolikt är Tong och andra makthavare på Kiribati inte intresserade av att få bort de spanska eller franska tonfiskbåtarna som fiskar med snörpvad. 3 stycken från Spanien och 1 från Frankrike har tillstånd. Inte hellr är de intresserade av att få bort de 6 backebåtarna som också är där för att fiska tonfisk. I det fallet 3 spanska och 3 portugisiska.

Albatun Tres

Albatun Tres

Om Greenpeace tycker det är fel att båtarna fiskar i Kiribatis vatten borde de väl rimligen kritisera de ansvariga för detta. Dvs president Tong och Kiribatis andra makthavare. Istället drar Greenpeace en snyfthistoria om hur synd det är om de som beslutat om det europeiska tonfiskfisket i Kiribatis vatten. Det är sannerligen löjligt, missvisande och hycklande med en sån inställning. En stor spansk fiskerikoncern kritiseras för något de egentligen inte är ansvariga för (de kan säkert kritiseras för mängder med saker de är ansvariga för) och de ansvariga tycker Greenpeace i Sverige synd om.

Hälften av Kiribatis invånare bor på en och samma atoll, Tarawa. Vattnen runt Tarawa inklusive lagunen överfiskas kraftigt av lokalbefolkningen genom ett mycket intensivt kustnära och småskaligt fiske.. Något som Greenpeace väljer att inte säga ett ord om. Befolkningen på andra öar i Kiribati lever främst i en självhushållsekonomi även om många familjer får en stor del av sina inkomster från familjemedlemmar som arbetar på Tarawa, inom internationell sjöfart eller i andra länder. Förutom såna överföringar från andra länder (12 miljoner AUD år 2009) är Kiribatis viktigaste inkomstkällor betalningar för fiskerilicenser (30 miljoner AUD år 2009) för sådan avtal som de gjort med EU, bistånd (36 miljoner AUD år 2010) och turism (cirka 10 miljoner AUD år 2009). Det finns uppenbarligen starka drivkrafter för att Kiribati ska fortsätta bjuda in EU.s och andra länder fiskeflottor till sina vatten. Lokalbefolkningen är i allmänhet inte beroende av eget fiske för sin överlevnad även om det för många är en viktig del av deras självhushållning (förutom på Tarawa där halva befolkningen bor).

Oavsett om detta fiske är bra eller inte så är nog inte president Tong speciellt tacksam om Greenpeace lyckas jaga iväg EU:s båtar från Kiribatis farvatten. Landet behöver pengarna, det är uppenbart. Sannolikt kan avtalet mellan EU och Kiribati som ingicks 2012 kritiseras på en rad olika punkter, men i jämförelse med avtalet med Kina är avtalet med EU i stort sett betydelselöst. Eventuellt är fisket med jättelika snörpvadsbåtar och backebåtar inte lämpligt i Kiribatis vatten. Daniel Bengtssons snyftartikel må ha ädla syften men den är total förfelad eftersom den inte kritiserar de som borde kritiseras. Makthavarna på Kiribati som vill ha dit utländska fiskebåtar. Totalt har 500 utländska fiskebåtar tillstånd att fiska i Kiribatis vatten, dock inte runt Phoenix-öarna i framtiden. De flesta är kinesiska. Kritisera gärna fisket. Men gör det med riktiga argument (bifångster, dokumenterat illegalt fiske, dokumenterat överfiske osv) och kritisera dem som kritiseras bör (vilket Greenepace i andra delar av världen också gör).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på “Stora tonfiskbåtar fiskar inte i Kiribatis vatten mot landets vilja”

Kommentarer är stängda.