450 tumlare i Östersjön

I ett par år har forskare undersökt var Östersjöns tumlare finns och hur många de är. De har kommit fram till att det finns omkring 450 tumlare i Östersjön och har hittat dem i områden där de tidigare inte setts. Antalsuppskattningen har gjorts med en ny metod, som baseras på två års registrering av tumlarnas ekolokaliseringsljud. Utbredningen och den säsongsmässiga fördelningen visar att ett område, där tumlare tidigare varit helt okända, kan vara ett kalvnings- och parningsområde för det akut hotade Östersjöpopulationen.

Tumlare

Tumlare ekolodar med ultraljud, liksom fladdermöss och delfiner. Efter två års registrering av tumlarens ekolokaliserings­ljud, följt av två års arbete med de statistiska analyserna, har nu det internationella EU-stödda SAMBAH-projektet därför kunnat redo­visa en skattning av antalet Östersjötumlare.

Tumlarnas ekolodsljud har registrerats med hjälp av s.k. C-POD:ar, ett instrument speciellt utvecklat för detta ändamål. Sammanlagt har motsvarande ca 400 års data samlats in och analyserats från C-POD:ar som placera­des på 304 posi­tioner på djup mellan 5 och 80 m i alla EU-länders farvatten i Östersjön. Det gör detta gigantiska samarbetsprojekt till det mest omfattande i sitt slag

I analysen ingår s.k. rumslig modellering, vilken resulterar i månatliga kartor över tumlarnas utbredning. Kartorna visar på en tydlig geografisk åtskillnad från maj till december mellan tumlarpopulationen i Egentliga Östersjön och den väster om Bornholm. Kartan visar att under maj-december, d.v.s. när tumlarna föder sina kalvar, parar sig och ger sina ungar di, är Midsjöbankarna sydost om Öland ett viktigt område för Östersjöpopulationen. Före SAMBAH-projektet var tumlarförekomster i detta område praktiskt taget okänt. Huvuddelen av tumlarna finns dock i västra Östersjön.

SAMBAH-resultaten förväntas ge ett mycket viktigt bidrag till bevarandet av Östersjötumlaren. Kunskap om beståndets storlek och geografiska utbredning är helt nödvändig för att kunna sätta in konkreta och precisa åtgärder som gör skill-nad på populationsnivå. SAMBAH är det största passiva akustiska övervakningsprojektet som någonsin har genomförts och de nyutvecklade metoderna kommer att göra det möjligt att skatta täthet och utbredning i andra glesa, hotade bestånd av ekolokaliserande arter.

De viktigaste resultaten från projektet har presenterats den 8-9 december 2014 vid en internationell konferens i Kolmårdens Djurpark. Denna följdes av en svensk workshop 9-10 december om hur vi skall gå tillväga för att rädda tumlaren i svenska vatten. Även denna workshop hölls på Kolmårdens Djurpark.

Njord/Kolmården

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på ”450 tumlare i Östersjön”

Kommentarer är stängda.