Donsö varv

Varvet på Donsö grundades 1916 som en smedja och verkstad av Albert Johansson från Härryda som detta år flyttade till Donsö. Han tog 1919 Otto Grankvist och Hilmer Andreasson som kompanjoner och de började med reparationer av fiskebåtar och andra fartyg vid sitt företag Donsö Slip och Verkstad. Otto Grankvist hade tidigare arbetat på varv i Skåne och som timmerman till sjöss. Hilmer Andreasson var från Kyrkesund och hade tidigare varit skeppare på fiskekuttern Prins Carl som han då ägde tillsammans med Sophus Petersén i Göteborg. 1924 sålde Hilmer Andreasson sin andel i varvet till Otto Grankvist. Sannolikt bytte varvet nu namn till Otto Grankvist Varv & Slip. Andreasson kom därefter att ägna sig åt sjöfart intill 1941, först med fraktskutan Eva till 1929, långt senare använd i TV-serien Onedinlinjen, och med skonaren Gerd till 1941.

1926 började varvet med nybyggnation av fiskebåtar och den första färdiga båten var GG 68 Dagny på 35 bruttoton som byggdes för Karl Höglund på Donsö. Totalt byggdes 17 fiskebåtar mellan 1926 och 1955 då GG 934 Monsun om 71 bruttoton levererades till Gustav, Johan, Einar, Erling och Karl-Gustav Jansson samt Kurt Malmborg. Da allra flesta byggdes innan andra världskriget. Reparationsverksamheten kom dock att förbli den viktigaste delen av företagets verksamhet och nybyggnadsverksamheten hade mer karaktärern av utfyllnadsverksamhet när de inte hade så många reparationer. Huvuddelen av de nybyggda båtarna levererades till köpare på Donsö och Styrsö.

Donsö

Flygfoto över Donsö hamn från ca 1930. T h Grankvists varv.

1931 sålde Albert Johansson sin andel i varvet till Otto Grankvist och flyttade från Donsö till Härryda där han fortsatte arbeta som smed. 1934 drabbades varvet av en svår brand men 1936 var varvet i full gång igen. På grund av sviktande hälsa sålde Otto Grankvist år 1945 varvet till bröderna Carl, Knut och Nils Jacobsson år 1945. Både Carl och Knut Jacobsson hade arbetat på Sverre-varvet i Göteborg tidigare och dessutom drev Carl Jacobsson ett eget varv i Munkeby på Bokenäset mellan 1941 och 1945. Redan 1936 hade han dock byggt en eka där som han sålt till Karl Johan Kjellberg från Styrsö.

1945 flyttade Carl Jacobsson till Donsö men bröderna blev kvar i Munkeby där de fortsatte driva varvsrörelse samtidigt som de var delägare i varvet på Donsö, Två andra bröder, Tag och Sven Jacobsson blev några år senare än de tre andra bröderna delägare i Donsö Varv, Slip & Verkstad. 1950 sålde Carl Jacobsson sin andel i varvet i Munkeby till bröderna Knut och Nils och övertog istället deras delar i Donsö Varv, Slip & Verkstad. Efter det ägde Carl Jacobsson 60% av Donsövarvet medan bröderna Tage och Sven ägde 20% var. 1956 övertog Knut och Nils Jacobsson också Källvikens varv, också det på Bokenäset, i Dragsmarks socken.

1960 ombildades varvsrörelsen på Donsö till ett aktiebolag, Donsö Varv AB. Byggnader och övrig egendom ägdes dock även i fortsättningen av det tidigare handelsbolaget, HB Donsö Varv, Slip & Verkstad. I styrelsen för Donsö Varv AB satt Carl, Sven och Tage Jacobsson samt deras fruar Sigrid, Margit och Judith Jacobsson som suppleanter.

Efter andra världskriget började varvet anställda danska båtbyggare. på grund av det inköpte de också fastigheter för att erbjuda dem bostäder. Dessutom öppnades en lunchrestaurang av Sigrid Jacobsson. Varvet byggdes ut kraftigt mellan 1945 och 1949. 1948 sliptogs och reparerades 148 fiske- och fraktfartyg, året efter 124. 1952 anlades ytterligare en större slip och företaget hade därefter 3 slipar. Detta innebar att det blev västkustens modernaste  och största träbåtsvarv vilket det förblev intill 1980-talet. Nybyggnationen av träbåtar upphörde dock 1955. Samma år byggdes också  den första båten av stål, ett litet lastfartyg för Ångbåts AB Bohuslänska Kusten i Uddevalla. Varvet försökte också intressera fiskare för att köpa ståltrålare, men intresset var obefintligt vi denna tid, mitten av 1950-talet. Frånd enan tid reparerades omkring 300 fartyg per år vid varvet. Fram till mitten av 1950-talet tillverkades även propellrar, främst till motorer från June-Munktell och Skandia.  1962 upphörde denna tillverkning. 1958 byggde varvet också en ny verkstadsbyggnad och 1954 installerade en ny kran. antalet anställd var från mitten av 1950-talet till 1970-talet omkring 25 personer.

Mellan åren 1962 och 1972 hade varvet en lite sidoverksamhet i form av sandsugning och ägde ett par båtar för detta ändamål, Sanda (I) och GG 687 Sanda (II).

1974 såldes Donsö Varv AB till Sven-Olof Kristensson med flera som också ägde Tärntank Rederi AB. Carl Jacobsson lämnade verksamheten med en gång, Tage Jacobsson vid sin pension 1979 och Sven Jacobsson några år efter att varvet sålts. Erik Linderoos blev ny chef för varvet som rederiet främst tänkte använd för att reparera de egna fartygen. Rederikontoret förlöades på vinden till varvets verkstad och 1975 byggdes verkstadsbyggnaden ut.  Varvet byggde under  1976 om ett fartyg vid namn Winjona till nya Tärntank. Senare (1980) byggde varvet också om ståltrålaren Älvfors från Donsö till häckrålare, satte ny hytt på Orion och renoverade den blivande Dunö.

Varvet blev dock med tiden för litet för rederiets egna fartyg och de försökte få tillstånd att bygga ut det. Detta möttes av protester på Donsö och kunde inte byggas ut. 1980 blev Sven-Olof Kristensson och hans mor Karin Nordin ensamma ägare till Donsö Varv AB och ett år senare lades varvet, som då hade 16 anställda, i praktiken ner. Bolaget och utrustningen fanns dock kvar länge. Utrustningen såldes kring 1990 och bolaget omvandlades till ett fastighetsbolag år 1995. Idag verkar det inte finnas kvar. Terntank Ship Management har idag sitt kontor i de gamla varvslokalerna.

Lista på fiskebåtar byggda på Donsö varv.

Källor:
Fiskebåtarna & Varven, 2002
Fiskebåtarna & Varven Skeppsbyggarna, 2009

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!