Överfiske och kalllare vatten har minskat makrillbeståndet

Provfiske av makrill har visat att beståndet i Nordatlanten är betydligt mindre i år än de närmast föregående åren. Framförallt har mängden makrill i väster och norr minskat kraftigt. Huvudorsak till det minskade makrillbeståndet är med stor sannolikhet ett kraftigt överfiske men det finns också andra delförklaringar:

Nedgangen har flere mulige forklaringer, sier Leif Nøttestad. Først og fremst er det viktig å ha i mente at bestandsestimatet for makrell basert på den såkalte swept-area-trålmetoden (se forklaring i margen) og tidsserien fra 2007 kun representerer én av flere indekser på makrellmengde som blir anvendt i bestandsberegningsmodellen.

– Vi kan også ha en reell bestandsreduksjon for makrell, selv med god rekruttering. Det er kanskje ikke helt overraskende med tanke på at offisiell internasjonal fangststatistikk viser at det er fanget 1,4 millioner tonn makrell i 2014, noe som er langt høyere enn bestandsrådet fra ICES. Fangsttallene fra 2014 er også betydelig høyere enn noen tidligere offisiell fangststatistikk for makrellbestanden i hele tidsserien 1980–2014, sier Leif Nøttestad.

Tidigare metoder för att uppskatta beståndets storlek kan alltså ha lett till en överskattning som nu rättats till genom införande av ny metodik. Det är framförallt Färöarna, Island och Grönland som ägnat sig åt överfiske då de länderna vägrat anpassa sig till ICES råd om hur mycket som bör fiskas. Istället har dessa länder helt självsvådligt bestämt egna kvoter utan att komma överens med andra länder eller följa den vetenskapliga rådgivningen. Detta har pågått i flera år Även kallare vatten har spelat en roll för beståndets storlek och var makrillen finns:

Nøttestad forteller at makrellen hadde en mer klumpvis fordeling med mer varierende fangstmengder mellom tilhørende trålstasjoner sammenlignet med tidligere år.

– Men det er verdt å merke seg at makrellen ikke svømmer i definerte stimer i den intensive beiteperioden om sommeren. Vi observerte dypere termoklin (hvor temperaturen endres raskt) i 2015 enn tidligere år i enkelte områder, og dette reduserer tilgjengeligheten av dyreplankton for makrellen. Videre kan lavere sjøtemperaturer i kombinasjon med lavere biomasse av dyreplankton endre både utbredelsen og tettheten av makrell.

Det var lavere konsentrasjoner av makrell i de nordligste og vestligste områdene sammenlignet med de siste to–tre årene, noe som ser ut til å ha sammenheng med dårligere fødetilbud i nord og lavere sjøtemperaturer i disse områdene sammenlignet med 2014. Den gjennomsnittlige konsentrasjonen av dyreplankton i Norskehavet var på 7,2 g/m2, som er ca. ett gram lavere enn i 2014.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!