Orimliga regler för landningsskyldigheten

Det förslag kring landningsskyldigheten (utkastförbudet) som lagts fram av Havs- och vattenmyndigheten är enligt SFPO:s ordförande Peter Olsson inte acceptabelt. Det är mycket hårdare än andra länders regler och innebär att varje fisk som är bifångst måste vägas och artbestämmas.  Något som skulle innebära stora mängder merarbete för svenska fiskare redan ute till havs. Det menar Peter Olsson skulle göra fisket än svårare och krångligare än idag.

Inom EU gäller att bifångsten måste vara 50 kilo innan registrering ska ske och det vore rimligt om Sverige höll sig till dessa gemensamma regler och inte skapade hårdare regler som inte går att följa.

Landningskyldigheten det gäller handlar om demersalt fiske av kolja, rödspätta, äkta tunga, havskräfta, nordhavsräka, gråsej, och kummel. Den träder ikraft den 1 januari. Sen tidigare gäller landningskyldigheten redan i det pelagiska fisket och i det demersala fisket i Östersjön.

Redan idag är reglerna för svenska fiskare så byråkratiska och krångliga att det i praktiken ofta är omöjligt att följa dem. Det gäller exempelvis vid sill- och skarpsillsfiske i Östersjön och småbåtars landningar vilket påpekats flera gånger av myndigheter och fiskare på Gotland. Men det gäller också det demersala fisket i Skagerak där många fiskare i stort sett varje gång de landar fisk får någon form av straffavgift eller böter. Det är ofta helt omöjligt att följa existerande regler som är alldeles för krångliga och byråkratiska.

Att ytterligare försvåra för svenska fiskare vore att göra fisket en otjänst. Om ett svenskt fiske överhuvudtaget ska kunna överleva på ett bra sätt måste reglerna förenklas, inte göras än mer omöjliga. Men det är just vad Havs- och vattenmyndigheten verkar vilja göra.

Det som i verkligheten kommer att hända är dock att nästan all fisk som är bifångst kommer att slängas ut till havs för det är mycket enklare och smidigare. Det är omöjligt att kontrollera detta. Den svenska tillämpningen av regelverket kring landningskyldigheten kommer därför med stor sannolikhet att öka utkasten istället för att minska dem. Det är ju knappast så den nya fiskeripolitiken i EU är tänkt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Orimliga regler för landningsskyldigheten”

Kommentarer är stängda.