Havs- och vattenmyndigheten saboterar för fisket

Svenska fiskare har diskuterat fram ett förslag för räkfisket inför landningskyldighetens införande nästa år. Förslaget innebär årsransoner som kan bytas mellan båtar. Det är ett förslag om enligt mig inte är tillräckligt, det innebär ingen minskning av antalet båtar med räkfisketillstånd, vilket jag menar är nödvändigt. Ett viktig mål för förslaget har varit att fisket ska kunna fungera ihop med landningsskyldigheten.

SFPO har istället för ett riktigt system med överförbara fiskerättigheter istället föreslagit ett borttagande av infiskningskravet för att båtar ska kunna behålla räkfisketillstånd utan att fiska. Detta skulle skapa rena kvotbåtar som aldrig används. Därför är Havs- och vattenmyndigheten (HaV) mot det.  I praktiken förekommer ändå sådan kvotbåtar idag. enda skillnaden är att de måste hållas i skick vilket kostar en massa pengar samt går ut en dag om året och fiskar.

Liknande förslag som inom räkfisket har också tagits fram för kräftfisket och fiskefisket. Grunden är längre ransonsperioder, främst årsransoner, något som är nödvändigt för att fisket ska kunna planeras ordentligt när även bifångster ska landas och räknas av på kvoterna.

Nödvändigt är också större kvoter samt att räkfiskare och kräftfiskare får tillräckliga ransoner/fiskerättigheter för fisk. Utan sådan förändringar kan systemet inte heller fungera på ett rimligt sätt.

Dessutom tyder mycket på att HaV inte tänker föreslå årsransoner utan istället tänker föreslå ett system med veckoransoner likt det som finns idag. Ett sådant system har ingen möjlighet att fungera ihop med landningsskyldigheten och utkastförbudet. Problemet kan bli att allt fiske måste inställas redan mycket tidigt på året då kvoterna för viss arter (strypkvoterna) snabbt tar slut och arbetet med att behandla allt som bifångst blir omöjligt. Framförallt då HaV på bifångstområdet föreslagit ett system som inte har några som helst möjligheter att fungera ordentligt.

Havs- och vattenmyndigheten saboterar med sina förslag möjligheterna att skapa ett ekonomiskt lönsamt, ekologiskt hållbart, miljövänligt och lagligt fiske. För att kunna bedriva fisket på ett sätt som gör det möjligt att leva på fisket blir yrkesfiskarna tvungna att dumpa fisk och skaldjur till havs på ett olagligt sätt. Reglerna som föreslås är så utformade att de aldrig kommer att fungera. Resultatet kommer att bli olagliga utkast av bifångster till havs samt på pappret minskade bifångster.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!