Räkfiskare fälld för olaglig dumpning

Räkfiskaren Janne Jansson på SD 578 Vikingö har dömts till 24 300 kronor i böter för att vid tre tillfällen under 2014 slängt småräkor över bord. Utkasten strider mot EU:s bestämmelser och utgör ett brott mot fiskelagen.

Havs- och vattenmyndigheten anmälde fiskaren sedan kustbevakningsflyg upptäckt räkdumpningen. Ärendet är det första i sitt slag och ses som ett pilotfall. Men samtidigt finns det inte mycket som tyder på att det kommer att bli fler fall. Antalet räkfiskebåtar är på väg ner i praktiken, även om det går för långsamt. På pappret försvinner dock inga, men det är allt färre båtar som faktiskt fiskar. Fler och fler båtar är enbart till för att äga en licens men kvoten lånas sen ut till en annan båt. Dessutom är det dåligt räkfiske på andra håll i världen vilket inneburit högre priser för och efterfrågan på de mindre räkor som inte kan kokas och säljas direkt till konsument.

– Det är positivt att domstolen nu slår fast att den här typen av aktiviteter utgör ett otillåtet fiske. Och att befälhavaren på ett fiskefartyg är skyldig att känna till regelverket, säger Sara Grahn som är chef på den juridiska enheten på HaV.

Utkast av Nordhavsräka strider mot EU:s bestämmelser och utgör otillåtet fiske enligt fiskelagen. Genom övervakning till sjöss och via landningskontroll kunde Kustbevakningen dokumentera misstänkta utkast av räka från fiskefartyget i ett område i Skagerak sommaren 2014. Kustbevakningens filmer visar utkast vid tre tillfällen i juli. Vid varje tillfälle skedde dessutom flera utkast av räka, mellan 14 och 39 gånger vid varje tillfälle.

I november samma år lämnade HaV in en åtalsanmälan till åklagarmyndigheten om misstanke om brott mot fiskelagen och brott mot EU-förordningen. Detta ledde senare till åtal och rättegången hölls förra veckan vid Uddevalla tingsrätt.

– Olagliga utkast av småräka motverkar ett långsiktigt hållbart nyttjande av räkbeståndet. Det är därför viktigt för oss att domstolen delar vår inställning i detta fall, säger Sara Grahn.

Internationella havsforskningsrådet, ICES, har länge konstaterat att det förekommer ett utkast av små exemplar av Nordhavsräka särskilt i det svenska fisket. Den del av fångsten som ger bäst betalt, det vill säga större kokräkor, behålls ombord och mindre räkor kastas ut. Enligt gällande EU-regler är utkast av Nordhavsräka inte tillåtet.

Det är första gången som överträdelse av det så kallade utsorteringsförbudet har kunnat påvisas vid svensk inspektion till havs/sjökontroll och dagens dom mot räkfiskaren är den första i sitt slag.

Yrkesfiskaren hävdar att han inte kände till att de nya reglerna om förbud mot utkast börjat gälla sommaren 2014. Tingsrätten skriver i sitt beslut att räkfiskaren, i egenskap av befälhavare ombord på fartyget, är skyldig att känna till vilka regler som gäller för yrkesfiske. Och att han dessutom haft gott om tid på sig att ta del av dessa.

-Vi hoppas att dagens dom innebär att de ansvariga på fiskefartygen kommer att följa bestämmelserna på ett mer korrekt sätt framöver, säger Sara Grahn.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!