Dansk fiskare satsar fel och skyller på andra

Fiske har altid varit osäkert. Vissa år hindrar vädret fisket på en del fiskarter. Andra år finns det väldigt små bestånd av andra arter och en del år så byter fiskar vandringsväg. Finns det ingen fisk av en viss art blir det nuförtiden så at kvoterna minskas kraftigt. Det har i år hänt med tobis.

Historiskt har yrkesfiskare därför fått ägna sig åt olika sorters fiske olika delar av året. De har fått flytta runt. Demersala fiskar i de flesta länder gör så än idag inom sitt segment. Pelagiska svenska fiskare (sillfiskare) i Sverige och i andra länder gör så inom det pelagiska segmentet. Det betyder att pelagiska svenska fiskare i allmänhet inte är beroende av ett fiske och inte får problem om ett enskilt fiske slår fel ett år. Annat är det med danska fiskare. Det finns en stor grupp danska fiskare som gjort sig beroende av ett enda fiske, industrifisket av tobis under två månader på året. Förr i tiden fyllde danska fiskare ut med industrifiske på sill under stora delar av året (vilket är en av de huvudsakliga orsakerna till att sillbeståndet som lekte på Dogger bank försvunnit) men så är det inte idag. Idag fiskar danska yrkesfiskare med inriktning på industrifiske också skarpsill i slutet av året. Går tobisfisket fel får de danskar som ensidigt satsat på detta fiske problem. Så har det blivit i år och till viss del redan förra året.

En av de danskar som tidigare i huvudsak satsat på industrifiske är Kim Johansen som ägde L 47 Camilla (både hade dock även en del sillkvoter). Han har sålt båten och ska ägan sig åt mer småskaligt fiske istället. Han skyller försäljningen av båten på myndigheter och forskare då kvoterna och annat ändrar sig år från år. Det är att skylla ifrån sig. Det har alltid funnits och kommer alltid att finnas osäkerhet i fisket. Därför måste yrkesfiskare diversifiera för att klara sig bra på sikt. Att enbart satsa på industrifiske är motsatsen till diversifiering och flexibilitet. Det gör yrkesfiskaren som satsar så mycket känslig för förändringar i bestånd och kvoter.

Kim Johansen satsade fel, det gick inte bra, han sålde sin båt och tänker nu fiska annat. Att det blir så är i huvudsak Kim Johansens eget fel. Han satsade fel och förlorade. Det beror inte på myndigheter, kvoter och regler. Det beror på Kim Johansen. Det finns säkert fler yrkesfiskare i hans situation. I de flesta fall är det deras eget ansvar att det blivit så. Att bara satsa på en typ av fiske är en säker väg för att få problem.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!