Norsk fiskerinäring lovar att inte öppna upp nya områden i Arktis för fiske

I samband med recertifieringen av torskfisket i Barents Hav för MSC-märkningen  har den norska fiskeriredarorganisationen Fiskebåt förpliktigat sig till skydda känsliga delar av bottnarna. Nu har organisationen också skrivit ett avtal om att de inte ska tråla torsk på områden i Arktis där de inte tidigare fiskat:

-I forbindelse med MSC-resertifiseringen av torskefisket i Barentshavet i fjor forpliktet næringen seg til å gi sårbare bunnhabitater økt vern, og det er denne prosessen som nå blir fremskyndet gjennom den avtalen som er inngått med sentrale europeiske markedsaktører, og som Greenpeace har vært en pådriver til, sier Maråk.

-Fiskebåt har blant annet forpliktet seg til at flåten ikke skal drive trålfiske etter torsk i arktiske områder av Barentshavet der det ikke har vært drevet regulært torskefiske tidligere. Å ikke fiske i nye områder før bunnforholdene er nærmere kartlagt er et prinsipp som Norge tidligere har fått gjennomslag for i den Nordøst-atlantiske fiskerikommisjonen (NEAFC) for fiske i internasjonalt farvann, sier Maråk.

Förutom Fiskebåt som representerar alla stora fiskeriföretag i Norge har bara två ryska fiskerikoncerner/fiskeriorganisationer skrivit under avtalet, dels det av en svensk delägda Karat Group som bland annat äger Murmansk Trawl Fleet (MTF). De två undertecknarna har bara en liten del av den totala ryska kvoten.

Avtalet är därmed inte på något sätt är så betydande som Greenpeace gärna gör gällande. Inga isländska fiskeriföretag har skrivit på (däremot ett beredningsföretag) och inte heller några estniska räkfiskeföretag (de är i sin tur ägda av danska och isländska företag). Avtalet gäller dessutom bara för torsk, iofs den viktigaste arten i området, men inte för räka, lodda, krabba eller nån annan fisk. Effekterna kommer därför sannolikt inte att vara speciellt stora av avtalet.

Det är dock bra att fiskeribranschen i Norge tar denna ställning och bra att det största torskfiskeföretaget gör det. Det förädlingsföretag som skrivit på är sådan som i stor utstckning köper sina varor från fiskebåtar i de fiskeriföretag som undertecknat avtalet. Dessutom har ett antal brittiska detaljister skrivit under avtalet. Det är bland de mest känsliga företagen när det gäller Greenpeace-kampanjer. Även Eurofish, en samarbetsorganisation mellan olika nationer i Europa som är till för att utveckla handeln med fiskprodukter och att göra fiskerinäringen mer långsiktigt hållbar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!