Största fiskerinationerna i EU

Vilket land som är EU:s största fiskerination beror lite på hur och vad som mäts. Utgår vi från fångsten i ton så är Spanien störst med Danmark på andra plats.

Fångad mängd fisk, land, ton, andel, år 2013

Spanien (ES), 904 126, 18,67%
Danmark (DK), 668 338, 13,80%
Storbritannien (UK), 617 592, 12,76%
Frankrike (FR), 528 732, 10,92%
Nederländerna (NL), 324 370, 6,70%
Irland (IE), 246 240, 5,09%
Tyskland (DE), 219 001, 4,52%
Polen (PL), 195 477, 4,04%
Portugal (PT), 194 610, 4,02%
Sverige (SE), 176 789, 3,65%

Egentligen är svenska fiskare andel större än vad tabellerna visar. Detta då det en del svenska fiskare som fiskar med båtar som har dansk, tysk och finsk flagg. Det finns också danska fiskare som äger båtar med tysk flagg samt nederländska och tyska som har danskflaggade båtar. Men inga andra har lika många båtar i andra länder som svenska yrkesfiskare har. En svensk äger också en mycket stor del av Litauens fiskeflotta medan Estlands till viss del ägs av norrmän och danskar. Ester äger i sin tur många fiskebåtar i Finland.

Om vi däremot utgår från antalet båtar hamnar länder med många små båtar i topp. Grekland som etta och Italien tvåa. Alla de fem länderna i yttersta toppen ligger i Sydeuropa och de flesta vid Medelhavet. Ett annat land med många små båtar är Storbritannien.

Antal fiskebåtar, land, antal, andel, år 2015

Grekland (EL), 15 638, 18,4%
Italien (IT), 12 414, 14,6%
Spanien (ES), 9 572, 11,2%
Portugal (PT), 8 136, 9,6%
Kroatien (HR), 7 540, 8,9%
Frankrike (FR), 6 964, 8,2%
Storbritannien (UK), 6 319, 7,4%
Finland (FI), 2 839, 3,3%
Irland (IE), 2 156, 2,5%
Bulgarien (BG), 1 989, 2,3%

Mätt i båtarnas sammanlagda bruttotonnage är Spanien störst precis som när det gäller fångsten. Listan i övrigt är en blandning av de två tidigare listningarna vad gäller de länder som finns med.

Totalt tonnage, land, bruttoton, andel, år 2015

Spanien (ES), 354 186, 21,8%
Storbritannien (UK), 194 683, 12,0%
Frankrike (FR), 171 544, 10,6%
Nederländerna (NL), 133 995, 8,3%
Portugal (PT), 96 596, 5,9%
Grekland (EL), 76 753, 4,7%
Danmark (DK), 69 607, 4,3%
Tyskland (DE), 64 221, 4,0%
Irland (IE), 62 331, 3,8%
Kroatien (HR), 52 341, 3,2%

När vi tittar på samlad motorstyrka dominerar länder som har många tonfiskbåtar och djuphavstrålare för vitfisk och djuphavsfisk såsom Italien, Spanien och Frankrike. Länder där de stora båtarna främst är pelagiska färskfiskbåtar som exempelvis Danmark och Sverige har mindre sammanlagd motorstyrka. Nederländerna har många stora fabrikstrålare för pelagiskt fiske vilket gör att det finns mycket få båtar i landet men de är stora och med stora motorer.

Sammanlagd motorstyrka, land, kW, andel, år 2015

Italien (IT), 1 003 301, 15,5%
Frankrike (FR), 1 001 603, 15,5%
Spanien (ES), 815 872, 12,6%
Storbritannien (UK), 787 592, 12,2%
Grekland (EL), 449 534, 6,9%
Portugal (PT), 359 633, 5,6%
Nederländerna (NL), 312 548, 4,8%
Danmark (DK), 224 769, 3,5%
Irland (IE), 189 442, 2,9%
Sverige (SE), 167 214, 2,6%

Rent generellt så verkar Storbritannien och Frankrike ha välbalanserade fiskeflottor med både stora och små båtar. Deras andelar är i samma storleksordning oavsett hur vi mäter. Länder med där pelagiskt fiske dominerar landar en mycket större andel av den totala fångsten än vad deras andel av antalet fiskebåtar är.

Pelagiskt fiske ger stor mängd fångad fisk per båt och i topp på en sådan lista ligger därför Nederländerna, Polen och Tyskland med sina stora pelagiska fabrikstrålare, Litauen och Lettland med pelagiska fabrikstrålare som fiskar i Västafrika och på internationellt vatten samt Sverige, Danmark och Irland med sina pelagiska färskfisktrålare som främst fiskar till fiskolje- och fiskmjölstillverkning.

Fångad mängd fisk per båt, land, ton

Lettland, 519
Nederländerna, 389
Belgien, 300
Danmark, 279
Polen, 223
Litauen, 168
Tyskland, 149
Sverige, 130
Irland, 114
Storbritannien, 98
Frankrike, 76

Om vi istället tittar på fångad mängd fisk i förhållande till motorstyrka dominerar i stort sett samma länder, bara ordningen blir lite annorlunda. Det handlar om länder där pelagiskt fiske dominerar volymmässigt.

Fångad mängd fisk per kW, land, ton

Danmark 3,0
Litauen 2,7
Polen 2,6
Lettland 1,6
Tyskland 1,5
Estland 1,4
Irland 1,3
Sverige 1,1
Nederländerna 1,0
Finland 0,9

Att fiska pelagiskt är alltså mer effektivt i förhållande till mängden fångad fisk. Det är anledning till att danskt fiske kan framställas som effektivt på det sätt som Fiskeritidende gör i en artikel. Men frågan är om det verkligen i det stora hela är så effektivt då danskt pelagiskt fiske i mycket stor utsträckning är industrifiske för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja.

Källor: EU:s register över fiskeflottan, Eurostat

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!