MSC-certifiering viktig för att nå FN:s mål om hållbara hav?

Det menar i alla fall Marine Stewardship Council (MSC) själva. På FN:s havskonferens vill de lyftas fram som en möjlig väg att gå för att skydda haven. Inför konferensen har de därför släppt en rapport om vilka förbättringar certifieringen av hållbara fisken bidrar till för att skydda marina resurser av olika slag.

Resultaten lanseras lagom till FN:s Havskonferens i New York nästa vecka, vars syfte är att stödja arbetet med att rädda världshaven och uppnå det globala hållbara utvecklingsmålet om hav och marina resurser, mål 14. Sverige har tillsammans med Fiji tagit initiativ till den första stora FN-konferensen för de nya globala hållbarhetsmålen. Ett delmål är att stoppa både överfiske och illegalt fiske bland annat genom att med bra förvaltningsplaner återställa fiskbestånden på kortast möjliga tid. Flera svenska ministrar deltar på plats i New York.

– MSC-rapporten ger regeringar, industrin och icke-statliga organisationer ett kraftfullt verktyg för att katalysera och säkra förbättringar inom havsfiske. Ett effektivt och mätbart verktyg för att uppnå målen som fungerar, säger Minna Epps, chef för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen.

Idag är 12 procent av den globala marina fångsten MSC-certifierad. MSC:s åtagande är att 20 procent av all världens vildfångade fisk och skaldjur senast år 2020 ska komma från fisken som deltar i MSC-programmet och 2030 ska en tredjedel av den globala fångsten ingå i MSC-programmet. Rapporten visar enligt MSC på att med rätt incitament, förutsättningar, och åtgärder kan världens fisken bidra till att uppfylla FN:s utvecklingsmål 14.

Rapporten som tagits fram av MSC och alltså inte är opartisk visar inte helt oväntat på mer än tusen positiva förändringar som certifierade fisken gjort för att skydda fiskbestånden och marina livsmiljöer. Ett exempel är från ett grönländskt räkfiske som i brist på information om livsmiljöer på havsbottnen deltog i ett forskningsprojekt, som ledde till upptäckten av ett rikt ekosystem. Den nya informationen ledde till att marina skyddsområden skapades för att skydda viktiga koraller och svampar.

Hittills har 18 MSC-certifierade fisken enligt rapporten ändrat både var och hur det fiskas för att minimera skador på havsbottnar för att bibehålla sin certifiering bland annat genom frivilliga stängda områden.

I MSC:s rapport Global Impacts menar MSC att:

  • 94% av de fisken som ingår i programmet har gjort minst en förbättring för att uppnå eller behålla sin MSC-certifiering.
  • 117 åtgärder från 39 fiskerier bidrog till att förbättra livsmiljöer, förvaltning och tillgång på information.
  • Totalt har MSC-certifierade fisken varit involverade i 46 nya vetenskapliga forskningsprojekt som en del av arbetet för att bättre förstå och minimera effekterna på livsmiljöer i haven.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!