Cattleya A/S och Flemming Pedersen

Från 1974 till 1982 ägde Arne Johannes Pedersen fiskebåten E 420 Tammerfors. Arne Johannes Pedersen köpte dessutom år 1981 fiskebåten L 349 Gitte Henning som döptes om till E 349 Cattleya. 1984 såldes den igen och ersattes en nybyggd båt som fick samma nummer och namn.

1994 tog sonen Asger Flemming Pedersen över båten och 1999 överläts den på det nybildade bolaget Cattleya A/S som ägs av Flemming Pedersen tillsammans med närstående. År 2007 bytte båten namn till E 348 Cattleya S. Såldes 2007 och bytte namn till E 689 Darwin. Denne Flemming Pedersen ska inte förväxlas med den tidigare delägaren i E 693 Kemila och ägaren av Kemila Holding ApS. Det är en annan person.

En nybyggd E 349 Cattleya inköptes 2007. Den blev E 348 Cattleya M år 2013 och såldes 2013 till Gifico ApS och fick numret och namnet S 205 Ceton.

2008 var  E 349 Cattleya den största innehavaren av fiskerättigheter för hästmakrill (taggmakrill), en av de största fiskerättigheterna för tobis, en av de större innehavarna av fiskerättigheter för makrill och fiskerättigheter för sill.och brisling (skarpsill).

2011 bestod styrelsen i Cattleya A/S av Lone Pedersen, Flemming Pedersen, Maria Drost, Morten Pedersen och Michael Pedersen. Fiskerättigheterna hade år 2011 ett bokfört värde på 148 miljoner medan den existerande fiskebåten var värd 76,4 miljoner DKK och den som höll på att byggas var värd 31 miljoner. Fiskerättigheterna var samma som 2008 men företaget hade nu också fiskerättigheter för havgalt (trynfisk) där båten och bolaget var de största innehavarna.

Ytterligare en ny E 349 Cattleya inköptes 2013 av Cattleya A/S. Den båten är fortfarande i företagets ägo. 

2016 bestod styrelsen av samma personer som 2011. Flemming Pedersen äger idag 80% av företaget Cattleya Holding ApS som äger Cattleya A/S. Övriga ägare i Cattleya Holding ApS är Maria Bogetoft Drost med 10% och Morten Opstrup Pedersen med 10%.

Värdet av fiskerättigheterna vid utgången av 2016 till 130,7 miljoner DKK medan fiskebåtens bokförda värde var 168,5 miljoner DKK. Fiskerättigheterna för E 349 Cattleya och Cattleya A/S var fortfarande ungefär lika stora som tidigare vilket betyder att E 349 Cattleya är lite unik med sina stora fiskerättigheter för fiskarter som hästmakrill och havgalt. I övrigt handlar det om värdefulla fiskerättigheter som makrill och sill och i mindre omfattning om industriarter som tobis och brisling (skarpsill).

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Ett svar på “Cattleya A/S och Flemming Pedersen”

Kommentarer är stängda.