Fishsec far med osanning om torsken i Östersjön

Fishsec ären lobbyorganisation på miljöområdet som drivs av Naturskyddsföeningen, Sportfiskarna och WWF Sverige. De finansieras av den svenska regeringen, Oak Foundation, Villumfonden, Mava Foundation och Svenska Institutet.

Fishsec hävdar att torsken återigen kommer att överfiskas i Östersjön. Dessutom hävdar de att den överfiskats i en lång rad år. I sin helhet är inget av dessa påståenden korrekt. I förhållande till de vetenskapliga råden från Internationella Havsforskningsrådet (ICES) har torsken i östra Östersjön inte överfiskats det senaste decenniet.

I själva verket har det under de flesta år fiskats långt mindre än de vad de vetenskapliga råden och besluten om kvoter gett möjlighet till. Besluten om kvoter har visserligen under många år varit större än vad som rekommenderats av ICES, men det verkliga fisket har aldrig varit större än de vetenskapliga råden. Nåt överfiske förekommer alltså inte.

I västra Östersjön har överfiske förekommit vissa år (2015 och 2016). Men nästa i år kommer det troligen inte att vara fallet även om den beslutade torskkvoten i västra Östersjön är större än vad ICES rekommenderat. Samtidigt har beslutet inte inneburit någon ökning av kvoten vilket ICES rekommenderat. Fishsec är inte helt sanningsenliga när det gäller torskkvoterna och torskfisket i Östersjön.

Det är möjligt att Fishsec inte är nöjda med råden från ICES, men då borde de kritisera ICES istället för fisket och politikerna. Men så länge det fiskas mindre än de vetenskapliga råden så handlar det inte om nåt överfiske. Om det är fel på de vetenskapliga råden är det en annan fråga. Vill Fishsec kritisera ICES duger det inte med generella och falska  anklagelser om överfiske.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Ett svar på “Fishsec far med osanning om torsken i Östersjön”

Kommentarer är stängda.