Marcin Rucinski – från svartfiskedöljande byråkrat till påstådd miljövän

Marcin Rucinski är idag talesman för Low Impact Fishers of Europa, LIFE, en organisation för yrkesfiskare som fiskar med passiva redskap. i Sverige är Sveriges Yrkesfiskare Ekonomiska Förening (SYEF) medlem, SYEF representerar i praktiken inte fler än en handull svenska yrkesfiskare och de flesta som fiskar med passiva redskap och är med i en organisation är medlemmar i Sveriges Fiskares PO (SFPO) som representerar majoriteten av de svenska yrkesfiskarna.

Rucinski är en fullfjädrad byråkrat, tidigare har han arbetat med fiske för EU-rådet och EU och i många år var han en av dem som hade ansvar för fisket i Polen som anställd byråkrat och representant för regeringen. En stor del av fisket i Polen bedrivs med passiva redskap, framförallt med garn. Detta gäller även det mer storskaliga fisket på torsk. Samtidigt är det polska fisket ökänt för att det fångats mycket mer torsk än vad de haft kvoter för. Det illegala fisket i Polen på torks och lax i Östersjön är ökänt och landet har flera gånger straffats av EU för detta.

Det illegala fisket i Polen har uppskattats till att vara omkring 50% av den legala polska fångsten vilken är den näst största efter Danmark i Östersjön. Det handlar med andra ord stor kvantiteter torsk som fiskas svart i Polen, ungefär lika mycket som eller mer än hela den svenska fångsten på ett år. Fram till 2007 beräknades det illegala fisket vara lika stort som det legala fisket i Polen, 2009-2011 minskade detta svartfiske för att från och med 2012 öka igen. Häften av det olagliga polska fisket handlar om fiske med passiva redskap, fiske med garn

En av de ansvariga för det polska fisket under tiden som det omfattande svartfisket pågått har Varit Marcin Rucinski. Uppenbarligen gjorde han inget åt situationen.

Nu när Rucinski är anställd hos LIFE som koordinator för Östersjön och Nordsjön är Rucinski helt inne på att att det hela trålfiskets fel. Att Polen fiskat och fiskar lika mycket torsk per år illegalt som alla svenska fiskare tar upp tillsammans tycks enligt Rucinski inte vara ett problem. Han var ju en av dem som inte gjorde nåt åt det polska svartfisket. En av de ansvariga för att det polska svartfisket kunde fortsätta. Inte heller när han arbetade i EU tycks han ha agerat för att åtgärda det polska svartfisket.

Det är verkligen oseriöst när en man som tillåtit eller accepterat svartfiske alternativt underlåtit att vidta åtgärder eller blundat under en lång rad av år idag framställs som en miljövän bara för att han representerar en organisation för yrkesfiskare som fiskar med passiva redskap och som medlemsorganisationer har organisationer för de polska garnfiskare som stått för hälften av Polens illegala fiske på torsk.

Ska vi tolka detta som att Rucinskir är för illegalt fiske bara det sker med garn? Men mot bottentrålning även om den är legal och sker enligt vetenskaplig rådgivning. Eller? I vilket fall som helst tycker jag det finn stor anledning att misstro Marcin Rucinski och hans intentioner. Och så länge LIFE har honom anställd finns det anledning att misstro även dem.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!