Fishsec och torsken i Kattegatt

Fishsec, en lobbyorganisation för miljörörelser som ägnar sig åt fiskefrågor har uttalat sig om den katastrofala situationen för torsken i Kattegatt. Det råder inget tvivel om att läget är problematiskt.

Det har inte blivit bättre trots att det inte längre finns nåt riktat torskfiske i Kattegatt. Detta underlåter dock Fishsec att ta upp. Inte heller tar de upp det faktum att mycket stora delar av Kattegatt är undantagna från bottentrålning, dvs inte heller kräftor får fiskas i mycket stora delar av Kattegatt.

Men Fishsec gör också ett annat avgörande fel. De jämställer danskt och svenskt fiske. Detta trots att svenska yrkesfiskare främst använder kräfttrål med rist vilket gör att bifångsterna av torsk blir mycket små, faktiskt i stort sett inga alls.

Inga danska yrkesfiskare använder rist vid kräftfisket vilket innebär att danska kräftfiskare fångar mer fisk än kräfta. En del av dessa danska kräftfiskare har ingen kvot för torsk eller annan fisk och måste därför kasta ut all fisk de fångar. Utkast är olagliga men görs ändå då det är något som i praktiken är okontrollerbart.

Den enda rimliga åtgärden vore att gör det obligatoriskt att använda rist i trålen när det gäller kräftfiske i Kattegatt. Att utöka de helt stängda områdena är däremot sannolikt en meningslös åtgärd men områden där enbart burfiske av kräfta är tillåtet vore kanske rimligt. Att ta bort TAC (största tillåtna fångst) för torsk i Kattegatt är självklart inte heller en vettig åtgärd.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!