Danska landningar av tunga och piggvar 2018

Tunga (äkta tunga) som ofta kallas sjötunga på restauranger fiskas i små mängder av ett stort antal fiskebåtar. Fisket bedrivs främst i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt och det är få båtar som fiskar några stora mängder. Så kallade kvotkungar lyser helt med sin frånvaro när det gäller tunga och piggvar. Ingen yrkesfiskare dominerar stort och de flesta som fiskar mycket tunga är baserade i Hvide Sande, Thorsminde och Thyborøn. Flera av de båtar som fiskar mest tunga är garnfiskebåtar. Det är också så att många båtar som fiskar mycket tunga också fiskar mycket piggvar. Det är till stor del samma båtar som år 2017.

Landningar av tunga från Nordsjön 2017, båt, ton, hemmahamn, ägare

RI 138 Helle-Jes, 37, Hvide Sande, Lars Tarp Jensen 77%, Kaj Verner Kristensen 33%
L 66 Maria Bork, 27, Thyborøn, Michael Bork
L 237 Dorthe-Rixen, 25, Lemvig, Jens Søndergaard
L 486 Selena-Christina, 22, Thyborøn, Andy William Overgaard
L 347 Palermo, 20, Thorsminde, Johnny Pedersen
RI 122 Blåbjerg, 19, Hvide Sande, Johnny Paabøl Christensen
L 353 Biscayen, 19, Thorsminde, Kenneth Nielsen
L 518 Annette, 18, Thorsminde, Johnny Poulsen
L 625 Maritana, 16, Thyborøn, Amy ApS (Tamme Egbert Bolt)
L 626 Bigtana, 15, Thyborøn, Amy ApS (Tamme Egbert Bolt)
L 300 Lagunen, 16, Thorsminde, Sune Nicolaisen Kromann
RI 158 Lyngvig, 16, Hvide Sande, Niels Martin Sørensen
L 11 Lykke, 11, Thyborøn, Brian Trier Lauridsen

Fisket av tunga i Skagerak och Kattegatt var så litet och spritt på så många båtar att det inte redovisas här. Ingen båt landade 10 ton eller mer.

RI 158 Lyngvig

RI 158 Lyngvig. Bild: Peter Lenderink

Siffrorna för piggvar inkluderar även slätvar. Piggvar fångas både som bifångst och i riktat fiske. Piggvarsfiske bedrivs i Nordsjön, Skagerak, Kattegatt och Östersjön. De båtar som fångat mycket piggvar under 2018 hör ofta också till de båtar som landat mycket rödspätta. Jämfört med 2017 har det fiskats mindre och delvis av lite andra båtar. Hvide Sande och Thorsminde är de dominerande hamnarna.

Landningar av piggvar och slätvar 2017, båt, ton, hemmahamn, ägare

RI 158 Lyngvig, 21, Hvide Sande, Niels Martin Sørensen
L 518 Annette, 20, Thorsminde, Johnny Poulsen
RI 244 Rikke Høy, 18, Hvide Sande, Poul Johnsen Høj & Dennis Birnbaum
L 215 Søgård, 16, Thorsminde, Per Andersen
RI 138 Helle-Jes, 14, Hvide Sande, Lars Tarp Jensen 77%, Kaj Verner Kristensen 33%
L 1 Inger Katrine, 14, Thorsminde, Leon Buhl Nielsen
RI 122 Blåbjerg, 13, Hvide Sande, Johnny Paabøl Christensen
L 510 St. Anthony, 11, Thyborøn, P/R L 510 St. Anthony (fam. Kloster)
L 353 Biscayen, 11, Thorsminde, Kenneth Nielsen
L 126 Bering Sea, 10, Thyborøn, Amy ApS (Tamme Egbert Bolt)

Sammantaget landade Tamme Egbert Bolt totalt 32 ton tunga och 12 ton piggvar. Lars Tarp Jensen och Kaj Verner Kristensen landade 37 ton tunga och 14 ton piggvar och var därmed störst när det gäller fiske av piggvar och tunga. Johnny Poulsen landade 20 ton piggvar och 18 ton tunga medan Niels Martin Sørensen landade 21 ton piggvar och 16 ton tunga.

Källor: Fiskeristyrelsen, Dansk Skibsregister

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!