Vilka är det som fångar delfiner och tumlare som bifångst?

15 miljöorganisationer har tagit ett uttalande om att det är viktigt att EU agerar mot bifångst av delfiner och tumlare. Det finns inga problem med uttalandet i sig, men det är olyckligt att de inte talar om vilka yrkesfiskare som får tumlare och delfiner som bifångst. Tumlare och delfiner som bifångst förekommer bara inom garnfisket. Garnfisket bedrivs i stort sett enbart av mindre fiskebåtar som fiskar kustnära. Det fiske som fångar delfiner och tumlare som bifångst är alltså främst det småskaliga kustnära fisket.

Redskap som burar, trål och snörpvad har normalt inte bifångster av tumlare och delfiner. Den svenska fiskeflottan, småskalig såväl som storskalig, fiskar i huvudsak med trål och garnfisket är litet. Det enda område där garnfiske dominerar är Öresund.

Det är däremot korrekt att det inte finns några egentliga program eller metoder för att rapportera om bifångster av marina däggdjur. Men det finns undersökningar och rapporter.

Bifångster av delfiner, tumlare och andra valar är helt obefintligt i de flesta av de länder som de 15 miljöorganisationerna räknar upp. Så är det i Finland, Sverige och Estland samt sannolikt också i Lettland och Litauen. I Tyskland och Danmark tycks det också var ett ytterst marginellt problem. Hur det är i Belgien, Nederländerna och Polen är lite mer oklart men det är bara Polen som har ett mer omfattande garnfiske.

I Spanien, Frankrike och Storbritannien verkar det dock vara så att det småskaliga fisket med garn (sättgarn, fiske med flytgarn är förbjudet) har stora mängder delfiner och tumlare som bifångst. Så länge fiske med garn bedrivs så är risken stor att det blir bifångster av havsdäggdjur. Trålfiske, inklusive bottentrålning, är betydligt bättre och miljövänligare ur denna synpunkt.

Den obskyra svenska organisationen Fishsec har gått ett steg längre och anklagar allt kommersiellt fiske för bifångster av delfiner och tumlare. Det är bara dumheter. Det storskaliga pelagiska fisket och bottentrålningen efter skaldjur och bottenlevande fiske har inga bifångster av delfiner och tumlare och risken för att e skulle få sådan bifångst är mycket liten. I Sverige förekommer faktiskt i stort sett inga rapporterade bifångster av tumlare eller delfiner alls även om risken för sådan bifångst är stor i det garnfisket. Inte i Östersjön och inte i Skagerak och Kattegatt. Det finns därför inget hot från fisket när det gäller tumlare i Östersjön och inget hot från fisket när det gäller tumlare och delfiner i Skagerak och Kattegatt. Garnfisket är mycket begränsat i omfattning, till stor del då andra havsdäggdjur, sälar, gjort fisket omöjligt och olönsamt. Bifångst av sälar i garn förekommer dock. Det tycks också ha ökat i takt med att sälpopulationerna ökat. Detta är inget problem för sälstammarna som sådana.

Fishsec vill också ha omfattande begränsningar av det småskaliga garnfisket. Ihop med ständiga krav på ett stopp för bottentrålning och industrifiske innebär det att Fishsec i praktiken vill förbjuda yrkesfiske som sådant.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!