Sportfiskarnas dumheter om sillfisket

Sportfiskarna med sin nuvarande generalsekreterare Sten Frohm är otroligt bra på att återkommande sprida dumheter. De påstår denna gång att det är stora skillnader mellan vad som landats och vad som faktiskt fiskats. Detta gör de utifrån ett radioprogram som granskat en begränsad del av det svenska sill- och skarpsillsfisket. Faktum är att deras påstående är totalt fel. Det finns inga skillnader på vad som totalt fiskats och vad som totalt landats. Det finns däremot eventuellt en skillnad på hur sill och skarpsill fördelas mellan det som faktiskt fiskats och det som redovisats som landat.

I flera år har Sportfiskarna med flera spridit återkommande lögner om att det pelagiska fisket gör slut på torsken. Inga bifångster av torsk eller lax i det pelagiska fisket har någonsin kunnat påvisas i landningarna. Så inte nu heller. Kaliber visar i själva verket att Sportfiskarna genomgående haft fel på denna punkt.

I åratal har Sportfiskarna också påstått att sillfisket fiskar slut på sillen. Det är ett lögnaktigt påstående. Det nu aktuella radioprogrammet som gjorts av Kaliberredaktionen visar att detta påstående fortfarande är lika felaktigt. I själva verket fiskar sillfiskarna mindre sill än vad de få lova att göra. Det är vad Kaliber-programmet visar.

Däremot tycks det som om sillfiskarna fiskar mer skarpsill än vad som redovisats. Detta enligt de landningar som kontrollerats i Danmark. Om detta pågått länge är konsekvensen att skarpsillskvoten är för lågt satt och beståndet större än vad som antagits. Detta är sannolikt negativt för torskbeståndet då för mycket skarpsillen äter samma mat som små torskar. Felrapporteringen är allvarlig nog utan att överdrifter och felaktigheter behöver spridas på det sätt Sportfiskarna gör.

Sillkvoten som satts är för sin del för hög, men det har inte haft så stor betydelse då kvoten inte fiskats upp eftersom skarpsill redovisats som sill. Något problem för sillbeståndet utgör felrapporteringen därför egentligen inte.

Men. Skarpsillskvoten borde sannolikt vara högre och sillkvoten lägre. Det är så som fisket verkar se ut och så som fördelningen av skarpsill och sill i havet verkar se ut..

Sportfiskarna och i detta fall också PO Kustfiskarna Bottenhavet sprider alltså ånyo överdrifter, felaktigheter och rena lögner.

De felrapporterade landningarna berör bara en del av det pelagiska fisket. Den del av skarpsillsfisket och sillfisket som landas direkt i Skagen. Det berör inte fisket i Bottenhavet, inte sillfisket i västra Östersjön, Kattegatt, Skagerak och Nordsjön och inte heller skarpsillsfisket i Skagerak. Det berör inte landningar i Norrsundet, Västervik, Ronehamn, Simrishamn, Grenå, Rönnäng eller Ellös. Även om det skulle finnas felrapportering även i Bottenhavet så är det ändå så att sillkvoten där inte fiskas upp. Felrapporteringen skulle dock även rent teoretiskt kunna beröra Västervik.

Det finns inte heller något som tyder på att det huvudsakligen handlar om medvetet fusk. De flesta har stora fiskerättigheter för skarpsill kvar och har därför ingen anledning till att redovisa skarpsillen som sill. Även på denna punkt ljuger eller överdriver Sportfiskarna.

Det är nu också slutligen bevisat att det inte finns några bifångster av torsk och lax i landningarna av sill och skarpsill. En lögn som Sportfiskarna och många andra spridit i många år. Sten Frohm är utan tvekan inget annat än en oseriös gaphals som är direkt olämplig på den post han har. Han staplar felaktigheter, lögner och överreaktioner på varandra. Sportfiskarna skulle må bra av att välja en mer sansad och sanningsenlig person som ordförande.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!