Allt mindre PCB och dioxin i strömming

Strömmingen i Östersjön innehåller allt lägre halter av miljögifterna dioxin och PCB-föreningar, rapporterar Finländska Institutet för hälsa och välfärd (THL). 

Allt färre strömmingar innehåller dioxin- och PCB-halter som överskrider EU:s gränsvärden enligt THL:s mätningar under de tre senaste åren. Gifthalterna i strömmingen har minskat med cirka 80 procent sedan 1970-talet. Strömming används som en indikatorart för Östersjöns tillstånd. Därmed kan minskningen ses som ett tecken på förbättring av gifthalterna i Östersjön.

Dioxiner har aldrig producerats avsiktligt utan de bildas under ofullständig förbränning och som biprodukt i klorering. Tack vare utsläppsbegränsningar har utsläppen minskat. Nuförtiden är de största kända källorna avfallssektorn, el- och fjärrvärmesektorn, industriproduktion samt småskalig vedeldning.

Sedan 1930-talet används PCB bland annat i byggnader som fog- och golvmassa, i transformatorer samt i färger. Användningen av PCB är idag förbjuden, men eftersom de bryts ned långsamt, finns de länge kvar i miljön.

Den viktigaste orsaken till de sjunkande halterna är internationella avtal som begränsar utsläppen av dessa miljögifter. Även om förbättringar i miljön kan ta en lång tid är detta ett exempel på hur internationella avtal kan ge effekt som syns tydligt i miljön.

Siiri Latvala

Publicerat i enlighet med licensen CC BY-NC-ND. Ursprungligen publicerat på Supermiljöbloggen.

Gilla Siiri Latvala på Patreon!
Become a patron at Patreon!