Forskningsfartyget Skagerak färdigställs i Göteborg

Göteborgs universitet har övertagit ägandet av det flera år försenade forskningsfartyget Skagerak. Fartyget har bogserats till Göteborg för att färdigställas. Orsakerna till förseningarna är en dålig upphandling och att varvet i Polen inte riktigt haft kompetensen för att bygga den här typen av fartyg.

– Det känns mycket tillfredsställande att vi kommit överens om leverans och en teknisk lösning med varvet för att få det fartyg som vi beställt, säger dekan Göran Hilmersson tillika ordförande i styrgruppen, i ett pressmeddelande.

Göteborgs universitet inledde på grund av förseningarna en extern utredning i höstas med syfte att lämna rekommendationer för hur situationen skulle lösas. Den överenskommelse som slutligen slutits med det polska Nautavarvet ligger i linje med de råd som de externa utredarna från Stena Roro lämnade till universitet i december. Utredarna förordade i sin rapport att låta varvet slutföra bygget, samtidigt ansåg de att projektledningen parallellt skulle ta fram en plan för att ta över fartyget i befintligt skick.

– Vi har haft en tät dialog med varvet under de senaste månaderna och nu utrett alla möjligheter för varvet att färdigställa fartyget. Processen har lett fram till beslutet att ta över i befintligt skick, säger Göran Hilmersson. Fartyget har nu gått över till universitetets ägo. Enligt avtalet kommer varvet att betala 600 000 euro till universitet, uppdelat i delbetalningar. Summan är resultatet av en förhandling om betalning för arbeten som varvet utfört i enlighet med det femte tilläggsavtalet och projektkostnader som varvet åtagit sig att betala på grund av förseningen.

Fartyget är i mycket gott skick och har hög standard på utförda arbeten. Det som återstår är att få färdigt framdrivningssystemet och genomföra sjötester, ett arbete som beräknas ta 12-14 månader.

Varvet har ingått avtal med en polsk underleverantör som kommer att slutföra färdigställandet av framdrivningssystemet av fartyget i Göteborg. För att kunna kontrollera genomförandet av arbetena har Göteborgs universitet krävt att få ta över avtalet med underleverantören från varvet.

– Vår samlade bedömning är att övertagandet är den bästa framkomliga vägen för att fartyget ska bli klart på rätt sätt och på kortast möjliga tid, säger Göran Hilmersson.

Kostnaden för det slutgiltiga färdigställandet av fartyget beräknas bli cirka 40 miljoner kronor.

Problemen med bygget av forskningsfartyget har lett till en mängd andra föreningar på det polska varvet. Sålunda har leveransen av de svenskägda fiskebåtarna GG 204 Tor-ön, GG 207 Torland och Kristin försenats kraftigt då Nautavarvet inte fick färdigt deras skrov i tid.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!